Bravida køber ICS Industrial Cooling Systems A/S

Bravida Danmark har indgået en aktieoverdragelsesaftale med ICS Industrial Cooling Systems A/S vedrørende overdragelsen af samtlige aktier i ICS Industrial Cooling Systems A/S. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 67 ansatte med afdelinger i Roskilde og Vojens. Købet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Pressemeddelelse

Virksomheden er en af de førende industrielle kølevirksomheder i Danmark. Virksomheden udfører design og installation af industrielle køle- og varmepumpeløsninger og havde i 2018 en omsætning på ca. 120 MDKK. ICS har en større serviceorganisation tilknyttet afdelingerne i Jylland og på Sjælland til at servicere kunderne.

Regionsdirektør i Bravidas Region Specialer, Søren Raun Frahm siger om købet af ICS:

”Jeg ser meget frem til at byde ICSs medarbejdere velkommen i Bravida. ICS er en af de førende industrielle kølevirksomheder i Danmark med afdelinger i Roskilde, Vojens og Aarhus, og virksomhedens profil passer godt til Bravida og vores ønske om stå stærkere inden for service i hele Danmark. De medarbejdere, der nu bliver en del af Bravida har specialistkompetencer, som styrker os inden for forretningsområderne frugtmodning, industrielle kølprojekter, og især det hastigt voksende industrielle varmepumpemarked. Det er kompetencer, som vi oplever bliver mere og mere efterspurgt. ”

Administrerende direktør i ICS, Jan Lund Pedersen siger:

”I ICS har vi mange års erfaring med at designe og opbygge større anlæg til industriel køl, og ser frem til at blive en del af en større koncern, hvor vores dygtige medarbejdere får muligheden for at udvikle sig. Det har været vigtigt for os, at finde den rette køber med den fornødne størrelse og kompetencer, som betragter køleinstallationer og varmepumper som et specialeret forretningsområde. Det giver os muligheden for fortsat at tilbyde vores kunder specialistviden og den bedste service. ”.  

Købet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.