Bravida Danmark etablerer central entrepriseorganisation

Bravida Danmark samler ressourcer og erfaring fra store entrepriser i en nyetableret region, der gør Bravida endnu bedre rustet til at hjælpe bygherrer og entreprenører med komplekse tekniske installationsopgaver på markedet for større byggeprojekter. 

Pressemeddelelse

Bravida Danmark har i en række år stået for omfattende tekniske installationsopgaver på store byggeprojekter som supersygehuse, undervisningsinstitutioner og administrationsbyggeri. Erfaringerne fra disse projekter samler Bravida med virkning fra den 1. januar 2021 i en ny organisation, Region Entreprise.

”Markedet for større projekter har udviklet sig markant med hensyn til omfang og kompleksitet i gennemførelsen af de enkelte projekter. Det stiller øgede krav til alle parter i byggeprocessen, og derfor samler og styrker vi nu kompetencer og ressourcer på tværs af Bravidas etablerede anlægsafdelinger i Aarhus, Aalborg og Brøndby. Bravida gør det i forvejen godt i markedet med mange gode anlægsforretninger. Men vi ser et behov for at skabe udvidede rammer for medarbejder- og forretningsudvikling og dermed kvalitetssikre og optimere projekterne endnu bedre,” siger adm. direktør Johnny Hey om baggrunden for etableringen af den nye region.

Ca. 80 medarbejdere i Aarhus og Brøndby
Den nuværende afdelingschef for Bravidas El Anlæg i Aarhus, Kurt Kastrup Vestergaard bliver direktør i Region Entreprise og indgår samtidig i Bravida Danmarks ledelse. Han har omfattende erfaring med store anlægsprojekter fra mange år i installationsbranchen og har senest bl.a. haft overordnet ansvar for store tværfaglige installationsentrepriser på Skejby Sygehus og Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU.

”Regionen vil fra starten have ansat ca. 80 funktionærer, der alle har stor erfaring i design og ledelse af store byggeopgaver. De bliver placeret i henholdsvis Aarhus, Aalborg og Brøndby,” fortæller Kurt Kastrup Vestergaard, der lægger stor vægt på et styrket og tidligt samarbejde med bygherrer og entreprenører for at optimere de store projekter.

”De store byggesager er ofte meget komplekse og tekniktunge bl.a. med øget fokus på digitale værktøjer og intelligente installationer. Ved at involvere Bravida tidligt fx allerede i designfasen sikrer man, at der kommer det nødvendige fokus på de tekniske installationer og dermed bedre muligheder for optimal projektøkonomi til glæde for alle parter,” fastslår Kurt Kastrup Vestergaard.

Bravidas igangværende større projekter vil blive færdiggjort i de nuværende regioner, men en række store fag- og teknikentrepriser er allerede ved at blive integreret i den nye region. Det drejer sig bl.a. om opgaver på flere af de nye supersygehuse samt projektet AU Health Bartholin, som er en del af en omfattende udbygning og renovering af Aarhus Universitet. Sidstnævnte projekt er et godt eksempel på et tæt og tidligt samarbejde med en hovedentreprenør, idet Enemærke & Petersen og Bravida Danmark tidligt i tilbudsfasen etablerede et samarbejde om sagen. Efterfølgende er der etableret fælles byggeledelse for at matche den komplekse opgave.

Rekrutteringen af en ny afdelingschef som afløser for Kurt Kastrup Vestergaard i El Anlæg Aarhus er i fuld gang og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Sanne Skøttegaard Simonsen
Kommunikationskonsulent Bravida Danmark A/S
sanne.s.simonsen@bravida.dk / +45 2525 4275