Bravida Danmark indgår aftale med KomUdbud på service, vedligehold og køb af ABA-anlæg

Bravida Fire & Security Vest og KomUdbud har underskrevet en ny aftale på service, vedligehold af 490 stk. ABA anlæg. 

Pressemeddelelse

Aftalen omhandler primært medlemskommunernes automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), automatisk varslingsanlæg (AVA), automatisk branddørslukning (ABDL) samt service på øvrige brandsikringsanlæg. Den anslåede årlige ordreværdi er på ca. 10 mio. kr., og Bravida forventer at ansætte 10 teknikere ved fuld implementering af aftalen.

Bravida hjælper allerede en række kommuner i Danmark med service og vedligehold af de kommunale brandalarmsystemer.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har indgået serviceaftalen med KomUdbud og de seks kommuner. Aftalen er helt i tråd med vores servicestrategi for Fire & Security, og vi kan se at vores erfaring og kompetencer bliver efterspurgt af kunderne, siger Afdelingschef for Fire & Security Vest, Morten Niemann.

KomUdbud er et kommunalt udbudsfællesskab og delaftalerne er indgået med Randers, Vejle, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Odense Kommune.

Ditte Munk Vækild, Specialkonsulent i Esbjerg Kommune ser frem til samarbejdet med Bravida.

- Efter at have været i gang med udbudsprocessen et års tid, ser vi i Esbjerg Kommune frem til at tage hul på det nye samarbejde med Bravida ved årsskiftet. Vi har haft en god udbudsproces omkring udbuddet af service, vedligehold og køb af ABA-anlæg, og vi er glade for, at otte af KomUdbuds kommuner havde lyst til at være en del af udbuddet. Når vi alligevel laver et stort stykke arbejde, som det er at udforme et udbudsmateriale, er det alletiders, at flere kan få gavn af det. Vi har valgt at opdele udbuddet i delaftaler, så også små, mellemstore og lokale virksomheder havde mulighed for at afgive tilbud, og det resulterede i, at vi kunne tildele aftalerne til to leverandører.

Bravida er tildelt 6 ud af 8 delaftaler på udbuddet og skal være bygherreleverandør på nyanlæg til 4 delaftaler.

Aftalen gælder fra januar 2021 og løber over fire år.