Bravida Danmark kvartalsrapport 3. kvartal 2020 – Fortsat vækst i omsætning

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 3, 2020. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I årets 3. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 7 % til 1.007 MSEK (942 MSEK). Stigningen i omsætning er primært drevet af installationsvirksomheden.

EBITA for 3. kvartal faldt med 10 % til 48 MSEK (53 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 4,7 % (5,6 %). Resultatet forklares af lavere indtjening i enkelte projekter og lavere omsætning i serviceforretningen.

Ordreindgangen faldt med 28 % i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde 896 MSEK (1.240 MSEK). Den forholdsvis lavere ordreindgang skyldtes at Bravida sidste år vandt en stor ordre på udførelse af alle tekniske installationer på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU SUND) i Odense. Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore ordrer både inden for installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 3. kvartal 7 % lavere end samme periode året før og beløb sig til 2.330 MSEK (2.507 MSEK).

Administrerende direktør i Bravida Danmark Johnny Hey siger:

”Generelt ser jeg byggebranchen som havende et fornuftig aktivitetsniveau, men Covid-19 har medført et fald i efterspørgslen på service, og den nuværende situation i Danmark gør det vanskeligt at vurdere serviceaktiviteterne i den nærmeste fremtid. Vi vil dog fortsat følge vores servicestrategi og arbejde videre med at forbedre og udvikle vores serviceforretning. Heldigvis oplever vi at markedet for installationsopgaver fortsætter uden at være betydeligt påvirket af Covid-19.”

Det gennemsnitlige antal medarbejdere var i 3. kvartal 2.315 (2.038).

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 kan ses her.

For mere information kontakt venligst:

Mattias Johansson, koncernchef. Tlf: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Tlf: +46 8 695 22 87
Johnny Hey, adm. direktør Bravida Danmark. Tlf: +45 2525 2344