Bravida Danmark vinder teknikopgave på renovering af Bartholin-komplekset på Aarhus Universitet

Bravida Danmark A/S har underskrevet aftale med entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen om en omfattende renovering af Bartholin-komplekset på Aarhus Universitet. Opgaven omfatter el, VVS og ventilation, og den samlede ordresum beløber sig til 100 mio. kr.

Pressemeddelelse

Bravida Danmark danner sammen med Enemærke & Petersen en fælles ledelse for at matche den komplekse opgave. I løbet af projektet forventer Bravida at beskæftige omkring 40-50 personer på opgaven, som omhandler renovering af eksisterende kontor- og laboratoriebygninger til Institut for Biomedicin.

Projektet omfatter en bred teknikpakke, som består af udvendig energirenovering og indvendig totalrenovering med miljøsanering og nyindretning af laboratorier og kontorer – samlet er det en opgave, der indebærer i alt ca. 12.000 kvm.

”Vi er meget stolte af projektet, og at Enemærke & Petersen har valgt at etablere en organisation med en fælles ledelse med Bravida Danmark. Det er et kompleks renoveringsprojekt med gode faglige udfordringer, hvor Enemærke & Petersen har deres styrke i bygninger, og vi har den i teknik. ” fortæller Klaus Villefrance, som er regionsdirektør i Bravida Danmarks Region Nord.

Også hos entreprenøren Enemærke & Petersen er der tilfredshed med den indgåede aftale:

”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Bravida. For det første er opgaven meget kompleks og tekniktung med bl.a. renovering og etablering af laboratorierne. For det andet har vi med Bartholin bygningskompleks et lille område med en masse aktiviteter, der skal afvikles på kort tid, hvilket kræver skarp logistik og planlægning. Derfor er vi stærkt afhængige af at få etableret det gode samarbejde og tilsvarende de gode koordineringsprocesser. ” siger Per Stabell Jørgensen, der er Enemærke & Petersens projektchef på opgaven.

Erfaring med komplekse installationer

Det er ikke uvant for Bravida at udføre projekter med skærpede krav, og hvor der arbejdes med installationer i eksplosionsfarlige områder. Bravida Danmark står blandt andet for den omfattende tekniske entreprise på Niels Bohr Bygningen med laboratorie- og undervisningsfaciliteter, der stiller høje krav til installationerne.

Projektet AU Health Bartholin er en del af en vigtig udbygning og renovering af Aarhus Universitet, der i kraft af øgede forsknings- og undervisningsfaciliteter vil bidrage til at styrke universitetets position blandt Europas førende universiteter. Teknikopgaven har forventet aflevering i 2022.