Bravida Danmark kvartalsrapport, 1. kvartal 2021 – stabilt resultat og forbedret margin

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 1, 2021. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I årets 1. kvartal endte Bravida Danmark med en omsætning på 1.064 MSEK (1.091 MSEK). Omsætningen steg for serviceforretningen og faldt for installationsvirksomheden. Valutakursudsving havde en negativ indvirkning på nettoomsætningen med -5 procent.

EBITA for 1. kvartal blev 56 MSEK (68 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,2 % mod 4,7 % i samme periode året før. Ordreindgangen faldt med 17 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 1.044 MSEK (1.256 MSEK). Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 1. kvartal 5 % lavere end samme periode året før og beløb sig til 2.431 MSEK (2.555 MSEK).

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”I lyset af COVID-19 pandemien kan vi være ganske tilfredse med både omsætning og resultat for kvartalet. Derudover bider vi selvfølgelig mærke i, at vores EBITA-margin er stigende. Udviklingen på markedet er fortsat vanskeligt at spå om, men vi vil blive ved med følge vores strategi og arbejde videre med at forbedre og udvikle vores installations- og serviceforretning.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 kan ses her