Bravida Danmark kvartalsrapport, 4. kvartal 2020 – fortsat stigning i omsætning

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4, 2020. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I årets 4. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 3 % til 1.091 MSEK (1.058 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af både installations- og servicevirksomheden. I 2020 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 12% til 4.217 MSEK mod 3.773 MSEK i 2019.

EBITA for 4. kvartal blev 68 MSEK (70 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 6,3 % mod 6,6 % i samme periode året før. Ordreindgangen steg med 73 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 1.221 MSEK (706 MSEK). Samlet for året 2020 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 6 % til 4.277 MSEK mod 4.049 MSEK i 2019.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 12% højere end samme periode året før og beløb sig til 2.451 MSEK (2.196 MSEK). Samlet for året 2020 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 6 % til 4.277 MSEK mod 4.049 MSEK i 2019. Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore ordrer både inden for installationsprojekter og service.

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”På trods af at COVID-19 pandemien har medført et fald i efterspørgslen på service, så har markedet for installationsprojekter stort set været uforandret, hvilket vi forventer fortsætter. Markedsudviklingen er fortsat usikker, men vi arbejder ufortrødent videre med at følge vores ambitiøse servicestrategi.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 kan ses her.

For mere information kontakt venligst:

Mattias Johansson, koncernchef. Tlf: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Tlf: +46 8 695 22 87
Johnny Hey, adm. direktør Bravida Danmark. Tlf: +45 2525 2344