Bravida indgår serviceaftale med Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen har tildelt Bravida Danmark A/S den landsdækkende kontrakt på service inden for områderne drift, vedligehold, reparationer og udskiftning af tekniske installationer og udstyr. Den samlede kontraktsum beløber sig til ca. DKK 40 mio.

  • Pressemeddelelse

Aftalen indeholder alle planlagte og ikke-planlagte aktiviteter i forbindelse med Bygningsstyrelsens ejendomme i hele landet. Aftalen løber over tre år med mulighed for yderligere forlængelse i op til tre år.

I løbet af opgaven forventer Bravida at beskæftige omkring 40-50 personer på opgaven, som omhandler servicering, genopretning samt udskiftning af objekter. De forskellige objekttyper inkluderer for eksempel døre og porte, VVS-tekniske enheder, ventilations- og køleanlæg, overvågningsudstyr, el- og brandsikringsanlæg samt øvrige bygningstekniske objekter.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler, henholdsvis Øst og Vest for Storebælt. Kontraktens varighed er 3 år med option på forlængelse 1 år ad gangen i maksimalt 3 år, hvilket giver en samlet varighed på i alt 6 år, inklusive alle forlængelsesoptioner.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har indgået denne omfattende serviceaftale med Bygningsstyrelsen som i udbuddet har lagt betydelig vægt på leverandørens evne til at håndtere energioptimeringer og grøn omstilling. Aftalen er ligeledes helt i tråd med vores strategi inden for service, og vi har erfaringen og kompetencerne til at løfte opgaven, siger Carsten Bo Knudsen, der er regionsdirektør i Bravida Danmark Region Øst.

Der er 14 dages almindelig standstill-periode, hvorefter delaftalerne kan underskrives. Herefter påbegynder Bravida som planlagt mobilisering på opgaven. Aftalen gælder fra december 2021.