Bravida indgår serviceaftale med Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen har tildelt Bravida Danmark A/S den landsdækkende kontrakt på service inden for områderne drift, vedligehold, reparationer og udskiftning af tekniske installationer og udstyr. Den samlede kontraktsum beløber sig til ca. DKK 40 mio.

Pressemeddelelse

Aftalen indeholder alle planlagte og ikke-planlagte aktiviteter i forbindelse med Bygningsstyrelsens ejendomme i hele landet. Aftalen løber over tre år med mulighed for yderligere forlængelse i op til tre år.

I løbet af opgaven forventer Bravida at beskæftige omkring 40-50 personer på opgaven, som omhandler servicering, genopretning samt udskiftning af objekter. De forskellige objekttyper inkluderer for eksempel døre og porte, VVS-tekniske enheder, ventilations- og køleanlæg, overvågningsudstyr, el- og brandsikringsanlæg samt øvrige bygningstekniske objekter.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler, henholdsvis Øst og Vest for Storebælt. Kontraktens varighed er 3 år med option på forlængelse 1 år ad gangen i maksimalt 3 år, hvilket giver en samlet varighed på i alt 6 år, inklusive alle forlængelsesoptioner.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har indgået denne omfattende serviceaftale med Bygningsstyrelsen som i udbuddet har lagt betydelig vægt på leverandørens evne til at håndtere energioptimeringer og grøn omstilling. Aftalen er ligeledes helt i tråd med vores strategi inden for service, og vi har erfaringen og kompetencerne til at løfte opgaven, siger Carsten Bo Knudsen, der er regionsdirektør i Bravida Danmark Region Øst.

Der er 14 dages almindelig standstill-periode, hvorefter delaftalerne kan underskrives. Herefter påbegynder Bravida som planlagt mobilisering på opgaven. Aftalen gælder fra december 2021.