Bravida vinder stor infrastrukturordre på det nye supersygehus i Odense

Bravida Danmark har netop underskrevet kontrakt med Region Syddanmark om levering, etablering og drift af den samlede 10kV infrastruktur til det nye supersygehus i Odense (Nyt OUH), der skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital.

Pressemeddelelse

Bravida har indgået kontrakt om etablering og drift af den samlede 10kV infrastruktur i en forbrugsfinansieret model. 

Den samlede 10kV infrastruktur på Nyt OUH har udgangspunkt i et overordnet forsyningsnet med koblingsstation, som også indgår i Bravidas leverance. Koblingsstationen skal forsyne de i alt 35 stk. 10 kV transformere, der igen skal levere lavspændingsforsyning til alle bygningsafsnit i det i alt 260.000 m2 store byggeri, og det hele bindes sammen af fiber-forbindelser for kommunikation og 10 kV kabler.

I øvrigt kommer de fleste andre af Bravidas kompetencer i spil i forbindelse med selve byggeriet af koblingsstationen, idet den udover 10 kV koblingsanlægget indeholder køl, ventilation, VVS, elinstallationer, belysningsanlæg, nødbelysningsanlæg, datainstallationer, AIA, ADK, videoovervågning, ABA, BMS samt lynbeskyttelsesanlæg på taget.

Kontrakten indeholder desuden finansiering og efterfølgende drift i en 12,5 årig periode, hvilket udover fuld forsyning i årene bl.a. indebærer regelmæssigt eftersyn og døgnvagt.

- Det er en stor og spændende opgave, der ligger foran os, og jeg glæder mig meget over, at det er os, der skal sørge for den samlede infrastruktur på projektet. Vi har både rigtig god erfaring med sygehusbyggerier, og også med at etablere 10 kV-anlæg samt drive og vedligeholde højspændingsanlæg, og vi er dermed godt rustet til opgaven, siger Ole Høgh, regionsdirektør i Bravida Danmark region Infrastruktur.

Viceprojektdirektør hos Nyt OUH, Kenneth Holm, udtaler: ”Det er en stor og kompleks opgave at skabe en robust og sikker forsyningsstruktur til et hospital. Det er derfor med stor glæde og tilfredshed at have nået en milepæl, hvor vi nu kan indgå kontrakt på vores 10kV infrastruktur.”    

Bravida starter projekteringen af forsyningsanlægget i Q4 2021, mens selve etablering af den store infrastrukturopgave påbegyndes til januar og forventes klar til drift i april 2023.