Stigende serviceomsætning og stærk ordreindgang

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 3, 2021. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

Bravida Danmark leverede et stærkt 3. kvartal med vækst i både omsætning og indtjening og en stigning i ordreindgangen på 31 %. Stigende omsætning i servicevirksomheden og en stor ordre fra Region Syddanmark vedrørende det nye supersygehus i Odense er blandt andet med til at drive den positive udvikling.

I årets 3. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 2 % til 1.024 MSEK (1.007 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af servicevirksomheden og helt i tråd med Bravidas strategi om at service skal udgøre en større del Bravidas samlede virksomhed. 

EBITA for 3. kvartal steg med 7 % til 51 MSEK (48 MSEK), svarende til en EBITA margin på 5,0 % mod 4,7 % i 3. kvartal 2020.

Ordreindgangen steg med 31 % i forhold til samme periode sidste år og udgjorde 1.176 MSEK (896 MSEK). Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore ordrer både inden for installationsprojekter og service samt en stor ordre fra Region Syddanmark vedrørende nyt supersygehus i Odense.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 3. kvartal 12 % højere end samme periode året før og beløb sig til 2.621 MSEK (2.330 MSEK). 

Administrerende direktør i Bravida Danmark Johnny Hey siger:
”Det stærke resultat med vækst både på top- og bundlinje, samt en stigende ordreindgang, viser, at vi har en velfungerende forretningsmodel, der fungerer selv i svære perioder, som vi har været igennem med pandemien. Vi har et meget højt aktivitetsniveau lige nu, og med den store stigning i ordreindgangen, ser det ud til at fortsætte lang tid fremover. Vores vigtigste opgave er at levere som lovet til vores alle vores kunder og have stor fokus på kvalitet og bæredygtige løsninger.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 kan ses her.