Bravida Danmark kvartalsrapport, 4. kvartal 2021 – Stabilt resultat og øget ordreindgang

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4, 2021. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I årets 4. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 11% til 1.211 MSEK (1.091 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af både installations- og servicevirksomheden. I 2021 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 4% til 4.381 MSEK mod 4.217 MSEK i 2020.

EBITA for 4. kvartal blev 70 MSEK (68 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,8 % mod 6,3% i samme periode året før, hvilket forklares med en noget lavere lønsomhed inden for installationsvirksomheden. Ordreindgangen steg med 11 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 1.358 MSEK (1.221 MSEK).

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 13 % højere end samme periode året før og beløb sig til 2.773 MSEK (2.451 MSEK). Samlet for året 2021 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 10 % til 4.695 mod 4.277 i 2020. Ordreindgangen består primært af mindre og mellemstore ordrer inden for både installationsprojekter og service.

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”Vi har opnået et tilfredsstillende resultat, der holder niveauet fra de foregående år, og det er positivt, at vi holder lønsomheden i markedet på trods af påvirkninger fra COVID-19 og udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med ressourcer til vores afdelinger. Vi har en god vækst på toplinjen, der både er genereret af omsætning og et par opkøb i løbet af året. I overensstemmelse med vores strategi har vi haft fokus på serviceforretningen, hvor vi er vækstet med over 20 % - et område vi fortsat vil løfte i 2022 bl.a. med endnu mere fokus på digitalisering og bæredygtighed.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 kan ses her.