Bravida vinder stor teknikentreprise for AGC Biologics A/S

Bravida Danmark har underskrevet en aftale med AGC Biologics A/S om levering af komplet installationspakke til deres 18.000 m2 store bygning, der opføres i Søborg over det næste år. Den samlede ordresum beløber sig til næsten DKK 150 mio.

Pressemeddelelse

Bravida har indgået kontrakt om levering af hele installationspakken til det 18.000 m2 store byggeri, der skal indeholde produktionsfaciliteter (renrum), kvalitetslaboratorier, lager og afsendingsområder. Derudover består byggeriet af kontorer, kundecenter, forsyningskælder samt parkeringskælder.

Teknikentreprisen omfatter ventilation, vand, afløb, varme, køling (ekskl. kølecentral), bygnings-el, IT-infrastruktur, sikring, BMS og sprinkling. Derudover omfatter aftalen også, at Bravida skal levere solceller til bygningen.

Det er en stor og spændende opgave, hvor vi får det samlede ansvar for teknik inklusiv koordinering mellem fagene. Vi har i forvejen rigtig god erfaring med denne type projekter, og det er endnu et led i vores udbygning af kompetencer inden for farmaindustrien, siger Kurt Kastrup Vestergaard, regionsdirektør i Bravida Danmark region Entreprise.

Også hos AGC Biologics A/S, der udvikler og producerer lægemidler på kontrakt for medicinal og biotech virksomheder i hele verden, er der tilfredshed med aftalen:

- Vi er glade for at have Bravida med som teknikentreprenør qua deres erfaring med denne type af opgaver, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde, siger Morten Vilstrup, der er projektdirektør hos AGC Biologics A/S.

Opgaven forventes afsluttet Q2 2023.