Bravidas opkøb af KT Elektric A/S godkendt af Konkurrencemyndighederne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu godkendt Bravida Danmarks køb af KT Elektric A/S. Med købet styrker Bravida tilstedeværelsen i Aalborg og Storkøbenhavn med kompetencer inden for el-service, el-entrepriser og bygningsautomatik. Med det seneste virksomhedsopkøb nærmer Bravida sig 3.000 medarbejdere, en stigning på over 60 % på 5 år.

Pressemeddelelse

- Vi er glade for at godkendelsen er i hus, og at vi kan byde 250 dygtige medarbejdere velkommen til Bravida. KT Elektric og Bravida er hver især stærke i markedet og har tilsammen mange års erfaring med at drive installationsvirksomhed. Vi har med vores størrelse og kundekendskab rigtig gode forudsætninger for i fællesskab at opbygge en endnu stærkere forretning og skabe yderligere fordele for både kunder og medarbejdere, siger Johnny Hey, Adm. direktør hos Bravida Danmark.

Opkøb i tråd med strategien

Som led i Bravidas strategi om at styrke sin forretning, blandt andet gennem opkøb, har Bravida købt elinstallationsvirksomheden KT Elektric A/S, med hovedkontor i Aalborg og lokalafdeling i Brøndby. Hermed styrkes aktiviteterne i Nordjylland væsentligt, og aktiviteterne i Storkøbenhavn styrkes ligeledes med aktiviteterne indenfor elservice, industriautomation, bygningsautomatik, installation og større nybygningsopgaver. KT Elektric A/S blev stiftet i 1976 og har løbende udviklet sig med de rette kompetencer indenfor elbranchen.

Integration af virksomheden over i Bravida Danmark A/S sker officielt den 1. september 2022, hvor efter KT Elektric A/S løbende vil blive indpasset i Bravida Danmarks samlede forretning, hvilket i praksis betyder at virksomheden indtil videre fortsætter på uændrede vilkår under nuværende navn.