Bravida underskriver DI’s Diversitetsløfte

Der er brug for flere kvinder og mere diversitet i erhvervslivet, og især byggebranchen halter bagefter. Nu har Bravida tilsluttet sig Dansk Industris diversitetsløfte – tidl. Gender Diversity Pledge -, der dækker over 16 principper, som skal være med til at fremme kønsdiversitet på arbejdspladserne.

Pressemeddelelse

Kun hver tredje fuldtidsansatte i den private sektor er kvinde, og den skæve kønsfordeling betyder, at Danmarks talentpulje ikke bliver udnyttet fuldt ud. Den skævhed vil Dansk Industri rette op på med initiativet Diversitetsløftet, der forpligtiger danske virksomheder til at arbejde for at opnå en mere ligelig kønsfordeling på alle niveauer fra elevpladser til bestyrelsesposter.

”Det særlige ved at være underskriver på DI’s diversitetsløfte er, at den tager udgangspunkt i og afspejler virksomhedens egen virkelighed. Vores branche har desværre en meget lav andel af kvinder – det er under 10 procent i byggebranchen, der er kvinder og færre jo højere op i ledelseslagene, vi kommer. Med vores underskrift forpligter vi os til at arbejde aktivt for at skabe større kønsdiversitet i ledelse og bestyrelse, hvilket vil være til fordel for både Bravida og for samfundet”, siger Tinne Bertelsen, HR-chef hos Bravida Danmark, der samtidig opfordrer andre i branchen til at tilslutte sig initiativet.

Diversitetsløftet er baseret på 16 principper, der hjælper virksomheder til at opnå en mere ligelig kønsfordeling. Ambitionen er at gøre Danmark til verdens bedste land at leve og drive virksomhed i. Konkret er målet at opnå en 60/40 kønsfordeling for dansk erhvervsliv i 2030. Ikke gennem tvang, men med respekt for de forskellige vilkår, der er for forskellige brancher og virksomheder. Derfor skal underskriverne arbejde med deres egne måltal, der afspejler disse vilkår. Det afgørende er ikke at nå den optimale 60/40 kønsfordeling, men at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.