Kvartalsrapport april - juni 2023

Stor vækst i omsætning og ordreindgang

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort regnskab for andet kvartal 2023. Resultatet for koncernen og specifikt for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Den samlede nettoomsætning for koncernen steg med 14 % til 7.306 MSEK (6.434 MSEK), hvoraf 5 % var organisk vækst.  Ordrebeholdningen beløb sig til 16.597 MSEK (17.436 MSEK). EBITA for 2. kvartal blev 407 MSEK (376 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,6 %.

CEO for Bravida-koncernen, Mattias Johansson, siger:

“Jeg er tilfreds med, at vi i perioden har haft en god vækst, hvoraf den organiske vækst udgør fem procent. Vi har haft organisk vækst i alle lande både i kvartalet og i løbet af første halvår. Både service og installation har bidraget til væksten. Ordreindgangen steg med 14 procent, hvilket resulterede i en fortsat stabil ordrebeholdning.”

Bravida Danmark: Ordreindgangen vokser med 72 %

I årets 2. kvartal nåede Bravida Danmark en omsætning på 1.747 MSEK (1.390 MSEK), hvilket svarer til en stigning på 26 %. Omsætningen steg for både service- og installationsforretningen. EBITA for 2. kvartal endte på 71 MSEK (69 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 4,0 % mod 5.0 % i samme periode året før. Ordreindgangen steg med 72 % til 2.319 MSEK (1.348 MSEK), blandt andet drevet af en stor ordre på sprinklerinstallationer på cirka 230 MSEK. Ordreindgangen består i øvrigt af mindre og middelstore installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 2. kvartal 13 % højere end samme periode året før og beløb sig til 3.672 MSEK (3.244 MSEK).

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”Vi oplever endnu en gang et kvartal med stor stigning i omsætningen. Samtidig er vores ordreindgang også vokset betragteligt. Vores indtjeningsmarginal er lavere sammenlignet med sidste år. Det skyldes primært nedskrivninger i nogle projekter. Vi lægger fremover endnu mere fokus på at styrke indtjeningen gennem bedre projektselektering, kundeselektering og prissætning.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 2. kvartal 2023 kan ses her https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer

For mere information kontakt venligst:

Peter Norström, Head of Investor Relations. Tlf: +46 8 695 20 07
Johnny Hey, adm. direktør Bravida Danmark. Tlf: +45 2525 2344