Kvartalsrapport januar - marts 2023

Godt kvartal med organisk vækst 

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort regnskab for første kvartal 2023. Resultatet for koncernen og specifikt for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.  

Den samlede nettoomsætning for koncernen steg med 28 %, hvoraf 20 % var organisk vækst. Ordrebeholdningen beløb sig til 16.243 (17.334 MSEK). EBITA for 1. kvartal blev 370 MSEK (295 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,0 %.  

CEO for Bravida-koncernen, Mattias Johansson, siger:  

“Jeg er meget tilfreds med den organiske vækst på i alt 20 procent i kvartalet. Vi kan konstatere, at vi i service er vokset 20 procent, men vi har også haft god aktivitet i installationsforretningen.” 

Bravida Danmark: 42 % vækst i omsætning 

I årets 1. kvartal endte Bravida Danmark med en omsætning på 1.682 MSEK (1.188 MSEK). Omsætningen steg for både service- og installationsforretningen. EBITA for 1. kvartal endte på 68 MSEK (52 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 4,0 % mod 4,4 % i samme periode året før. Ordreindgangen faldt med 19 % og udgjorde 1.343 MSEK (1.660 MSEK). Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore installationsprojekter og service. 

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 1. kvartal 10 % lavere end samme periode året før og beløb sig til 2.966 MSEK (3.285 MSEK).  

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:  

”Første kvartal har været præget af høj aktivitet. Vi har haft en organisk vækst på over 20 procent, hvilket er utroligt flot. Fremadrettet vil vi i 2023 have et stort fokus på den grønne omstilling. Vi oplever et stort ønske fra vores kunder om at investere i den grønne omstilling og modernisering. Det kræver, at vi følger med og videreudvikler vores kompetencer. ” 

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 kan ses her https://www.bravida.se/investerare/