Kvartalsrapport oktober – december 2022

 Stabilt resultat og øget ordreindgang 

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort regnskab for fjerde kvartal 2022. Resultatet for koncernen og specifikt for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Den samlede nettoomsætning for koncernen steg med 28 %, hvoraf 16 % var organisk vækst. Ordrebeholdningen beløb sig til 16.881 MSEK (16.519 MSEK). EBITA for 4. kvartal blev 669 MSEK (625) MSEK, hvilket resulterede i en EBITA-margin på 8,4.

CEO for Bravida-koncernen, Mattias Johansson siger:

”Jeg er meget tilfreds med udviklingen i kvartalet og frem for alt med den høje organiske vækst på 16 %. Vi ser forsat en god aktivitet indenfor service, som voksede med 26 procent, og installation, som voksede med 30 procent.”

Bravida Danmark: 61 % vækst i omsætning

I årets 4. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 61 % til 1.953 MSEK (1.211 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af både installations- og servicevirksomheden. I 2022 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 38 % til 6.038 MSEK mod 4.381 MSEK i 2021.

EBITA for 4. kvartal blev 117 MSEK (70 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 6,0 % mod 5,8 % i samme periode året før, hvilket forklares af en højere margin inden for installationsvirksomheden. Ordreindgangen steg med 13 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 1.530 MSEK (1.358 MSEK).

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 16 % højere end samme periode året før og beløb sig til 3.229 MSEK (2.773 MSEK). Samlet for året 2022 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 26 % til 5.930 mod 4.695 i 2021.

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”Jeg er meget tilfreds med, at vi har udviklet os positivt i det marked, vi har været i. Vi er lykkes med at vokse betragteligt, og fået en masse nye kunderelationer ind i forretningen. Det skyldes bl.a. at der er et stort behov for modernisering hos vores kunder. Derudover fylder den grønne omstilling også meget, og hele el-infrastrukturomstillingen har vi stor andel af - herunder fjernvarme, varmepumper og energioptimering. Det kommer vi fortsat til at have rigtig meget fokus på fremover.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 kan ses her https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/