Kvartalsrapport oktober – december 2023

Forbedret cashflow og øget ordreindgang

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort regnskab for fjerde kvartal 2023. Resultatet for koncernen og specifikt for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Den samlede nettoomsætning for koncernen steg med 2 %, og den organiske vækst faldt med 2 %, hvilket var i overensstemmelse med tidligere vurderinger. Ordrebeholdningen beløb sig til 17.000 MSEK (16.881). EBITA for 4. kvartal blev 597 MSEK (669) MSEK, hvilket resulterede i en EBITA-margin på 7,4 (8,4).

CEO for Bravida-koncernen, Mattias Johansson siger:
”Nettoomsætningen steg med to procent, og den organiske vækst faldt med 2 procent, hvilket var på linje med tidligere vurderinger. Jeg vil gerne understrege, at vi har fortsat organisk vækst i både Sverige og Norge, og at den samlede serviceomsætning, hvilket svarer til 48 procent af vores omsætning, forblev stabilt. Derudover steg ordreindgangen med 25 procent.”

Bravida Danmark: Stigning i ordreindgang, men fald i omsætning

I årets 4. kvartal faldt Bravida Danmarks omsætning med 5 % til 1.847 MSEK (1.953 MSEK). Den faldende nettoomsætning tilskrives installationsvirksomheden, mens servicevirksomheden udgjorde 43 (33) procent af den samlede nettoomsætning. I 2023 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 15 % til 6.935 MSEK mod 6.038 MSEK i 2022.

EBITA for 4. kvartal blev 2 MSEK (117 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 0,1 % mod 6,0 % i samme periode året før, hvilket forklares af nedskrivninger på flere projekter. Ordreindgangen steg med 29 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 1.970 MSEK (1.530 MSEK).

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 13 % højere end samme periode året før og beløb sig til 3.635 MSEK (3.229 MSEK). Samlet for året 2023 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 24 % til 7.346 mod 5.930 i 2022.

Mattias Johansson, der frem til maj også fungerer som konstitueret divisionschef i Bravida Danmark, siger:
”I Danmark har vi oplevet et fald i omsætningen, mens bl.a. infrastrukturkontrakten på Nordhavnstunnelen er en af de drivende faktorer til en stigende ordreindgang. De marginproblemer, der er opstået, relaterede sig til nogle afdelinger i tre af vores danske regioner. Jeg vil understrege, at der er mange velfungerende afdelinger og regioner i Danmark, som fortsat leverer gode resultater.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 kan ses her: https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer