Standardvilkår for levering

Standardinstallationen luft/vand varmepumpe

Standard installationen tager udgangspunkt i et klargjort teknikrum, hvor evt. tidligere varmekilde er bortskaffet.

I står ligeledes selv for etablering af fliser til placering af udedelen.

Standardinstallationen indeholder:

1. VVS installation

 • Opsætning og installation af inde- og udedel
 • Hulboring/gennemboring i træ, mursten eller gasbeton
 • Montering af rørføring mellem inde- og udedelen på op 5 meter
 • Tilslutning til eksisterende centralvarmesystem op til 3 meter fra indedel til centralvarmetilslutning
 • Tilslutning til eksisterende koldt- og varmtvandsinstallation op til 2 meter
 • Opstart af varmepumpe, afprøvning og indkørsel af varmepumpe og eksisterende centralvarmeanlæg
 • Rør, fittings og isolering for ovenstående afstand
 • Montering af fødder eller vægbeslag til udedelen
 • Installering af anlægs/cirkulationspumpe
 • Sikkerhedsventil fra vandinstallation tilsluttes afløb

2. Elinstallation

 • Etablering af strømforsyning/tilslutning af varmepumpe til eltavle (max 10 meter kabel)
 • Etablering af 16A sikringsgruppe samt Bi-måler i eksisterende eltavle med funk-tionsdygtigt HPFI relæ type B
 • Kommunikations/styringskabel mellem inde- og ude-del (max 10 meter kabel)
 • Installation af føler til varmtvandsbeholder

Priserne er inkl. 30 km fra Bravida lokationer.

Hvad ligger typisk ud over standardinstallationen?

Der kan være forhold eller ønsker, som gør at installationen ligger ud over standardinstallation. Vores teknikere vil altid forventningsafstemme med dig vedr. opgavens omfang og pris inden installationen påbegyndes.

 1. Demontering og bortskaffelse af eksisterende varmekilde
 2. Behov for yderligere rørinstallationer i forhold til ønske placering
 3. Optimering af nuværende installation:
  • Udskiftning af ældre cirkulationspumper og/eller defekte ventiler
  • Det er et krav at din eksisterende elinstallation er lovlig, der er de fornødne ampere til rådighed og der er virksom jordelektrode

September 2021