Vores værdier

Vores værdier er formuleret i fire værdiord og en code of conduct. Tilsammen gennemsyrer de alt vi laver og bidrager til at tydeliggøre vores identitet. De skal vejlede os i det daglige arbejde og skabe tydelighed, når vi løser vores opgaver.

Forretningsorienteret

Tydeligt ansvar for økonomi

I alle dele af virksomheden ser vi muligheder og veje, der kan føre virksomheden fremad. Hver medarbejder tager et personligt ansvar for virksomhedens økonomi, igennem alle faser af et projekt, fra første kundekontakt til udført arbejde. Det som ikke er en direkte fordel for kunden, er heller ikke i Bravidas interesse. Vi holder vores aftaler, og leverer det vi har lovet vores kunder.

Enkelhed 

Vi har en ensartet og ukompliceret tilgang

Med enkle, ukomplicerede rutiner og processer bliver det daglige arbejde smidigt og effektivt. Vores løsninger præges af enkelthed og ensartethed. Hvert Bravida-kontor løser opgaverne på en ensartet måde. Vores motto er "samme behov - samme løsning."

Kompetence 

Vi har viden, vilje og evne

At være kompetent indebærer at have viden, viljen og evnen til at udføre et godt stykke arbejde. Vi har organiseret vores kompetencer til vores kunders og vores eget bedste. Vi sørger altid for, at den rette kompetence er til rådighed til hver opgave. Vi er et skridt foran, tænker i nye baner og samarbejder mellem vores forskellige kontorer og teknikområder.

Pålidelig

Vi er pålidelige og handler ansvarsfuldt

Vi har en tydelig, forretningsmæssig tilgang, som baserer sig på pålidelighed og korrekt opførsel. Vi møder vores kunder positivt og professionelt i det daglige arbejde, tager personligt ansvar og holder hvad vi lover. En venlig og i mødekommende opførsel er en selvfølge i alle vores møder.

Whistleblower Lever vi ikke op til vores løfte kan du anmelde det via vores whistle blower ordning.

Vores adfærdskodeks

Vi har udviklet et særligt dokument, som handler om, hvordan vi skal opføre os på arbejdet - et såkaldt adfærdskodeks. Det handler om, at vi skal respektere hinanden som individer, vores omverden samtidig med at vi selvfølgelig skal følge love og aftaler.

Læs vores adfærdskodeks.