Bravida-koncernen - Kvartalsrapport april–juni 2018

FORTSAT GOD UDVIKLING

Pressemeddelelse

 • Nettoomsætningen steg med 11 % og blev på 4.790 (4.325) MSEK
 • Den organiske vækst blev 4 (0) %
 • Ordrebeholdningen var 6 % større og blev på 11.139 (10.493) MSEK
 • EBITA steg med 10 % og blev 280 (255) MSEK
 • EBITA-marginen blev 5,9 (5,9) %
 • Justeret EBITA blev 280 (263) MSEK
 • Den justerede EBITA-margin blev 5,9 (6,1) %
 • Resultatet efter skat blev 212 (186) MSEK
 • Cash flow fra den løbende virksomhed blev 319 (150) MSEK
 • Nettogælden beløb sig til -1.896 (-2.343) MSEK
 • Der er blevet foretaget tre opkøb i kvartalet, som på årsbasis tilfører omkring 68 MSEK i omsætning
 • Resultat pr aktie før udvanding blev 1,05 (0.92) SEK og efter udvanding 1,05 (0,92) SEK

Kommentar fra koncernchefen

Omsætningsvækst både organisk og fra opkøb

Bravida fortsatte væksten i 2. kvartal, omsætningen steg med 11 % og den organiske vækst blev på 4 %, samtidig med at vi kan rapportere en rekordhøj ordrebeholdning. I Norge voksede vi med 10 % i 2. kvartal, på trods af at vi er ved at indføre af Bravida Way i Oras, som til dels hæmmer væksten, da vi prioriterer marginal før volumen. I Sverige ser vi en stabil vækst på 4 % for kvartalet og i såvel Danmark som Finland kan vi rapportere en kraftig vækst. I løbet af perioden voksede vores serviceforretning med 11 %.

EBITA og cash flow fra driftsaktiviteter blev forbedret

EBITA-resultatet steg med 10 %. EBITA-marginalen i Sverige var uforandret mens den steg i Norge. Det er glædende at se, at opkøbet af Oras udvikler sig i overensstemmelse med vores planer og leverer et positivt i dette kvartal. I Danmark har vi en noget lavere margin, hvilket skyldes store projekter, som er i en tidlig produktionsfase. I Finland har vores nytiltrådte divisionschef påbegyndt en gennemgang af projektporteføljen, hvilket har belastet kvartalets resultat.

Cash flowet fra driftsaktiviteter var stærkt i kvartalet og cashgeneration er steget fra 75 til 94 %.

Implementering af den nye forretningsplan

I løbet af kvartalet har vi fortsat arbejdet med at udrulle vores forretningsplan for 2018-2020 i alle Bravidas afdelinger. Forretningsplanen har fokus på indtjeningsmargin og vækst – både organisk og via opkøb.

I den nye forretningsplan er lønsomhed i hver afdeling i fokus. Afdelinger med svag eller negativ lønsomhed skal forbedres og først og fremmest fokusere på at nå en højere marginal. Afdelinger med god lønsomhed skal vokse og holde fast i eller forbedre marginalen. For at kunne opnå forbedret lønsomhed og stabilitet i virksomheden, prioriterer vi vækst indenfor service. Vores mål er at blive vores kunders førende servicepartner. Der foregår en række initiativer for at opnå dette langsigtede mål. Servicevirksomheden har generelt en højere margin sammenlignet med installationsvirksomheden, samtidig med at kunderne og opgaverne er tilbagekommende, hvilket givet en god stabilitet for de kommende år.

Opkøb fortsætter med at styrke Bravida

Bravidas vækst og position i markedet både indenfor service og installation udvikles gennem opkøb. I løbet af året har vi hidtil gennemført 8 opkøb – heraf to i juli. Samtlige opkøb styrker vores lokale markedsposition og udvider vores tilbud til kunderne.

I 2014 vedtog vi en opkøbsstrategi, som hidtil har resulteret i omkring 50 opkøb og som har tilført omsætning på omkring 5 milliarder SEK, med god lønsomhed. Bravida har i dag en velfungerende model for opkøb, som skaber værdi for aktieejerne og forbedrer vores tilbud til kunderne. Jeg vurderer, at vi også fremover, vil kunne vokse gennem opkøb i overensstemmelse med vores finansielle mål.

Fremtidsudsigter

Markedet for teknisk service og installation vil fortsat være god i Sverige, Norge og Danmark samt stabil i Finland. Ordrebeholdningen, som ikke omfatter serviceopgaver men udelukkende installationsopgaver, er endnu engang rekordhøj. Hovedparten af opgaverne i ordrebeholdningen er mange små og mellemstore installationsprojekter, som sammen med vores store servicevirksomhed vil støtte væksten i de kommende kvartaler.

Mattias Johansson, Stockholm, juli 2018

For mere information kontakt venligst:
Mattias Johansson, koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, økonomi og finansdirektør. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Kvartalsrapporten kan ses på www.bravida.se/investerare/.