Fakturering


Bravidas fakturaer håndteres elektronisk.

Fakturakrav for leverandørfakturaer:

Alle fakturaer til Bravida Danmark A/S skal indeholde oplysning om:

  1. Reference: Arbejdsordre (9 cifre)
  2. Rekvirent: Bestillers fulde navn samt mobilnr. eller mail.
  3. Leveringsadresse: Der hvor varen/ydelsen er leveret/udført.

For at vi kan behandle og betale fakturaerne, skal ovennævnte oplysninger være påført.

 

Faktura fra leverandør:

Bravida sigter efter kun at modtage elektroniske fakturaer – e-faktura. Vær opmærksom på, at en PDF-faktura sendt pr. mail betragtes ikke som værende en e-faktura. Vi modtager dog meget gerne PDF fakturabillede indlejret eller vedhæftet en e-faktura.

Leverandører som endnu ikke sender e-faktura

Har I ikke en løsning til e-fakturering i dag, tilbyder Bravida jer en gratis service, hvor I kan sende op til 100 e-fakturaer gratis om året. Mere information findes her: Inexchange.com/bravida-danmark

Hvis I ikke kan sende jeres fakturaer elektronisk, kan vi undtagelsesvis modtage PDF-fakturaer via e-mail til Kreditorbogholderi@bravida.dk

En PDF må kun indeholde én faktura med evt. bilag. Ligger evt. bilag ikke i samme PDF som fakturaen skal PDF-filnavnet for bilaget indeholde et af følgende ord: seddel, spec, attach eller report. I mailen skal faktura og herefter evt. bilag være vedhæftet i nævnte rækkefølge.

 

Bravida Danmark A/S’s elektroniske faktureringsadresser:

CVR.nr.: 14769005

GLN/EAN: 5790001272180

Peppol-ID: 0088:5790001272180

Vores VAN leverandør: InExhange

 

Bravida Danmark A/S betaler normalvis efter løbende måned + 45 dage fra fakturadato.

 

Med venlig hilsen

Kreditorbogholderiet

Mail: kreditor@bravida.dk