Fakturering


Bravidas fakturaer håndteres elektronisk.

Faktura fra leverandør

Bravida mod tager kun elektroniske fakturaer – e-faktura. Vær opmærksom på at en PDF-faktura sendt pr. mail betragtes ikke som værende en e-faktura. Vi modtager dog meget gerne PDF fakturabillede indlejret eller vedhæftet en e-faktura.

For at vi kan behandle og betale din faktura skal den opfylde visse krav.

Leverandører som endnu ikke sender e-faktura

Har du ikke en løsning til e-fakturering, hjælper vores samarbejdspartner InExhange dig gerne med at komme i gang. Mere information kan findes her: inexchange.com/bravida-danmark

Bravida Danmark A/S’s elektroniske faktureringsadresser:

CVR.nr.: 14769005

GLN/EAN: 5790001272180

Peppol-ID: 0088:5790001272180

Vores VAN leverandør

InExhange

Fakturakrav for leverandørfakturaer

Alle fakturaer skal indeholde oplysning om:

  1. Reference: Arbejdsordre (9 cifre)
  2. Rekvirent: Bestillers fulde navn samt mobilnr. eller mail.
  3. Leveringsadresse: Der hvor varen/ydelsen er leveret/udført.

For at vi kan behandle og betale fakturaerne, skal ovennævnte oplysninger være påført.

Bravida Danmark A/S betaler normalvis efter løbende måned + 45 dage fra fakturadato.

 

Med venlig hilsen

Kreditorbogholderiet

Mail: kreditor@bravida.dk