Denne hjemmeside benytter cookies for at forbedre oplevelsen for den besøgende. Læs mere her.

Fakturering

Alle fakturaer skal sendes til vores hovedkontor i Brøndby, hvorfra vi håndterer dem centralt.

Da Bravidas leverandørfakturaer behandles elektronisk, er det vigtig at fakturaerne opfylder nedestående.

Vores system kan ikke håndtere flere fakturaer i samme PDF, men gerne flere PDF’er pr. mail.

  • Eller til NemHandel / EAN-nr.: 5790001272180 i OIOUBL format.
  • Du kan også sende din faktura med almindelig post til:

Bravida Danmark A/S
Att.: Kreditorbogholderiet
Park Allé 373
2605 Brøndby

Fakturaer skal indeholde oplysning om:

  • Reference: Arbejdsordre (9 cifre)
  • Rekvirent: Bestillers fulde navn samt mobil og/eller rekvisitionsnummer.
  • Leveringsadresse: Der hvor varen/ydelsen er leveret/udført.

For at vi kan behandle og betale fakturaerne, skal ovennævnte oplysninger være påført.

Bravida Danmark A/S betaler normalvis efter løbende måned + 45 dage fra fakturadato.