Indkøb og leverandører hos Bravida

Vores branche har et stort udbud af leverandører, materialer og komponenter. Der er meget at vinde ved at arbejde gennemtænkt med indkøbsfunktionen. Derfor har vi en ensartet indkøbsproces og et fælles indkøbssystem i hele koncernen.

Bravidas centrale, nordiske indkøbsafdeling spiller en vigtig rolle i vores indkøbsproces. Afdelingens medarbejdere forhandler med vores leverandører og indgår rammeaftaler indenfor el, vvs og ventilation/køling samt indirekte materialer såsom biler.

I forbindelse med udbydere af serviceydelser arbejder vi både på centralt og lokalt plan, afhængigt af ydelsens type. Underentreprenører håndteres som regel på lokalt plan. 

Indkøb af materialer

Bravidas indkøbsafdeling har i samarbejde med resten af virksomheden udarbejdet Bravidasortimentet, som er et standardiseret udvalg af leverandører og produkter, som anvendes af alle vores afdelinger.

De vigtigste kriterier for udvælgelsen er:

  • Funktionalitet – At produktets tekniske funktion opfylder kravene.
  • Kvalitet – Her indgår blandt andet garantier, risici for afvigelser, hvordan produkterne kan kvalitetssikres hos kunden samt leverandørens service.
  • Miljø – Her prioriteres lav miljøpåvirkning, samt at installationen af produktet tillader et godt arbejdsmiljø.
  • Pris og montage – Produkternes pris samt omkostningerne ved installationsarbejdet.