Sådan bliver du leverandør til Bravida

For at blive leverandør til Bravida skal man først gennemgå en leverandørvurdering, der består af tre trin.

I trin 1 kontrollerer Bravida, at din virksomhed opfylder Bravidas grundlæggende juridiske og økonomiske krav. 

I trin 2 sendes et spørgeskema til din virksomhed, hvor du afgiver oplysninger og dokumenter, som dokumenterer virksomhedens arbejde inden for:

  • Implementering af og opfølgning på Bravidas adfærdskodeks inden for virksomheden og hos jeres leverandører
  • Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed
  • Miljø
  • Forretningsetik og bekæmpelse af korruption
  • Kvalitet

I trin 3 vurderes virksomhedens produkter eller serviceydelser ud fra blandt andet, funktionalitet, kvalitet, miljø, pris og montage.

Hvis din virksomhed opfylder Bravidas krav, oprettes den i Bravidas indkøbssystem, hvor vores afdelinger derefter kan afgive bestilling hos jer.