Samfundsudvikling

Som førende aktør inden for installation og service deltager Bravida i det omgivende samfund og bidrager til dets fremtidige udvikling. Vi vil tilbyde bæredygtige og sikre løsninger, uddanne fremtidens installatører, støtte forskning og bidrage til branchens og samfundets udvikling.

Vigtige dele

  • Kontakt med universiteter øger interessen for branchen. Som led i at øge ingeniørernes interesse for branchen styrker Bravida sin synlighed og tilstedeværelse ved universiteter og højere læreanstalter over hele Norden. Vi mødes og knytter kontakt med studerende og undervisere. Vi bidrager også til uddannelse og forskningsinitiativer.
  • Vi tilbyder praktik. Vi tilbyder praktikpladser og lærlingestillinger inden for vores teknikområder, hvilket på sigt kan føre til en langsigtet relation.

Bravida Danmark samarbejder med Julemærkefonden

  • Bravida er partner med Julemærkefonden, som bidrager til at børn i Danmark,  der slås med mobning og social isolation, får hjælp og nyt mod på livet gennem et ophold på et af organisationens Julemærkehjem. Hvert år donerer Bravida Danmark således et beløb til Julemærkefondens aktiviteter.

Bravida koncernen samarbejder med Water Aid

  • Bravida koncernen er samarbejdspartner med organisationen WaterAid, som arbejder i nogle af verdens fattigste samfund for at give mennesker adgang til rent vand og sanitet, hvilket er helt fundamentalt for alle samfunds udvikling.