Nordisk arbejdsmiljøuge

Arbejdsmiljø og sikkerhed er afgørende for vores virksomhed – hver dag, året rundt. En uge om året bliver der lagt ekstra vægt på arbejdsmiljøspørgsmål. I 2022 kører arbejdsmiljøugen fra den 12. til den 16. september.

Arbejdsmiljøugen involverer alle medarbejdere, og i løbet af ugen gøres der plads til aktiviteter og samtaler om arbejdsmiljø og sikkerhed. Det skal bidrage til viden, som vi kan have glæde af året rundt.

– Alle, der arbejder i Bravida, har et fælles ansvar for at bidrage til en sikker og god arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at alle bliver involveret – montører, ledere og øvrige medarbejdere. Arbejdsmiljøugen er en god lejlighed til at kaste endnu mere lys på arbejdsmiljøspørgsmålet, og at det er et af vores vigtigste områder, som vi skal arbejde med hver dag, året rundt, siger Winnie Løfquist, HSE chef, Bravida Danmark.

amv2022-690x460px.jpg

Bidrag til et godt arbejdsmiljø - sig til - gå ikke forbi! 

Bravida har en nulvision, når det gælder arbejdsulykker. Vores mål til 2023 er at halvere antallet af ulykker til under 5,5 procent. 

Regler, procedurer og krav vil ikke være nok til at nå vores mål inden for arbejdsmiljø. Næste skridt er derfor at arbejde for at skabe en kultur, hvor vi har omsorg for hinanden. Det gør vi ved at have modet til at sige det, hvis vi ser nogen, der arbejder usikkert.

I løbet af arbejdsmiljøugen sætter vi ekstra fokus på disse spørgsmål. Hovedtemaerne for dette års arbejdsmiljøuge er risikoobservationer og risikovurderinger. Hvad er en risikoobservation, hvorfor er det så vigtigt, og hvordan indberetter man en risiko på en arbejdsplads? Hvis du ser en risiko – uanset om den gælder for dig eller en kollega – skal du altid handle. Bidrag til et godt arbejdsmiljø – sig til – gå ikke forbi!

Samarbejde for en mere sikker branche

I løbet af vores årlige arbejdsmiljøuge, ønsker vi at inddrage kunder og samarbejdspartnere. Vi mener nemlig, at vi har meget at lære af hinanden. Ved at dele vores viden håber vi at skabe en bedre og mere sikker branche for alle.