Sikkerhed i Bravida

Sikkerhedsprocedurerne er noget den enkelte medarbejder i Bravida skal have i baghovedet ved hver eneste opgave. Mange ulykker kan undgås ved nogle få enkle foranstaltninger.

Sikkerhed i Bravida Læs folderen om, hvordan vi arbejder med sikkerhed i Bravida

Vi samarbejder med kunder og underleverandører

Mange risikofyldte situationer og ulykker er relateret til, at flere aktører arbejder på samme byggeplads eller service hos en kunde. Samarbejde med kunder og leverandører er en forudsætning for sikre og gode arbejdspladser. Udover vores egne sikkerhedsregler skal vi altid følge de regler, der gælder på byggepladsen eller kunden.

De rigtige personlige værnemidler

Den enkelte medarbejder skal, sammen med sin leder, sørge for at han/hun har de rigtige personlige værnemidler.

STOPP-metoden Stop op og tænk dig om! STOPP er Bravidas metode til hurtige risikovurderinger.

Vi benytter STOPP-metoden før hver arbejdsgang

Mange ulykker kunne forhindres, hvis vi bare tænker os om. Derfor har vi en regel om altid at stoppe op og tænke efter, inden vi går i gang med en arbejdsopgave, hvor lille den end er.

Vi har Bravidas STOPP-metode som hjælp. 

Hvis der kan være en risiko: Skriftlig risikovurdering

Den medarbejder, som gennem STOPP-metoden, observerer noget, der kan være en risiko, skal altid foretage en skriftlig risikovurdering sammen med sit team. Bravida har klare tjeklister til dette. Hvis der afdækkes en risiko, skal nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes, inden arbejdsopgaven gennemføres.

Struktureret risikostyring

Bravida arbejder løbende på at forebygge og forhindre skader. I vores risikohåndteringssystem, BIA, kan medarbejderne nemt rapportere eksempelvis risikoobservationer, tilløb til ulykker eller ulykker via en app. Systemet giver os mulighed for, at vi kan analysere de risici, der er i vores virksomhed på en struktureret måde. På den måde kan vi udvikle målrettede foranstaltninger, der forbedrer arbejdsmiljøet.

Hvis vi ikke kan arbejde sikkert, siger vi stop

Hvis det ikke føles sikkert at arbejde – trods koordinering, de rigtige personlige værnemidler, risikovurdering og foranstaltninger – har vores medarbejdere klare retningslinjer til at indstille arbejdet og informere deres leder. Lederen skal derefter skride til handling og, om nødvendigt, kontakte kunden for en dialog.

Hvis vi ikke kan garantere vores medarbejdere, at det er sikkert at udføre arbejdet, siger vi stop. Vi må aldrig sætte sikkerheden over styr, bare fordi vi skal holde en tidsfrist.