Ansvarlig virksomhed

Etik og økonomisk ansvar

Vi vil skabe et langsigtet og godt afkast til vores aktionærer – på en lønsom, ansvarlig og gennemsigtig måde. Samtidig vil vi tilbyde varige arbejdspladser til vores medarbejdere, udvikle vores forretning og bidrage til den generelle økonomiske velfærd i samfundet.

Vigtige elementer

  • Adfærdskodeks for medarbejdere. I vores adfærdskodeks har vi fastsat retningslinjer og regler for, hvordan vi skal optræde. Gennem uddannelse og dialog med medarbejderne arbejder vi for, at alle forstår kodeksets betydning og efterlever det.
  • Adfærdskodeks for leverandører. Vi kræver, at vores leverandører arbejder efter vores adfærdskodeks og vores værdier.
  • Økonomisk stabilitet. Vi prioriterer stabilitet, når vi vokser – margin kommer altid før volumen.

Trygge og motiverede medarbejdere

Vi vil tilbyde en stimulerende arbejdsplads med muligheder for udvikling. Alle medarbejdere skal kunne møde sunde og friske den næste arbejdsdag. Vi arbejder med nul-tolerance over for arbejdsulykker og den fysiske og psykiske sundhed.

Vigtige dele

  • En lærende kultur. Bravida er kendetegnet ved en kultur, hvor vi lærer af hinanden – vi gør det, vi har lovet, vi følger op og vi forbedrer os konstant.
  • En attraktiv arbejdsplads. Bravida arbejder målrettet for at fastholde, udvikle og tiltrække de bedste kompetencer. Vores opskrift er at tilbyde en attraktiv arbejdsplads med konstant udvikling for medarbejderne, tydeligt lederskab og fokus på rekruttering og uddannelse.
  • Konstant forbedring af arbejdsmiljøet. En tryg og sikker arbejdsplads med orden og overblik giver resultater. Vi udfører et omfattende arbejde med at identificere-, følge op på- og analysere risici i vores arbejdsmiljø for at kunne gennemføre forbedrende foranstaltninger. Vi tager hensyn til hele mennesket og dets omgivelser i forbindelse med risikovurdering, planlægning og gennemførelse.
  • Forebyggende uddannelse.  Vi uddanner vores medarbejdere så alle ved, hvordan man finder og forhindrer de risici, der findes i arbejdet. 

POLITIK FOR LIGE RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

POLITIK MOD CHIKANERI OG KRÆNKENDE SÆRBEHANDLING