Brøndby Stadion – markante besparelser med Bravidas Energy Management

Bravida har hjulpet Brøndby Stadion med at reducere energiforbruget via energi- og driftsoptimeringer, leveret en robust systemløsning samt er med til at omsætte data til konkrete projekter. Derudover hjælper Bravida også med opfyldelsen af de stramme krav til ESG-rapportering.

Opgaven

Sidste år så Brøndby IF ind i mere end en fordobling af elregningen i forhold til året før trods et markant mindre forbrug og ønskede derfor hjælp til at reducere deres energiforbrug. Brøndby IF søgte en løsning, som de kunne stole på ift. at definere, realisere og dokumentere energibesparelser. De havde bl.a. et krav om, at løsningen skulle kunne integreres med stadionets mange forskellige anlæg, herunder også de ældre.

De havde dog brug for mere end en robust systemløsning, og søgte også et partnerskab hvor man sammen kunne skabe overblik over energiforbruget og omsætte tallene til konkrete projekter, som de kunne arbejde videre med.

Ét af de energibesparende initiativer, Brøndby IF har iværksat, er et samarbejde med Bravida om Energy Management.

DSC_3375.jpg

Løsningen

Bravidas landsdækkende Energy Management-afdeling har stået – og står fortsat - for det tætte samarbejde med Brøndby IF. Det hele startede i efteråret 2022, og forløb i følgende trin:

1. Screening: Med en omfattende forventningsafstemning og screening identificerede Bravida steder til opsamling af måledata. Her gik man i første omgang efter ’de lavthængende frugter’, dvs. steder, hvor energiforbruget hurtigt kunne reduceres. Bravida identificerede dog også steder, hvor der på langt sigt kan skabes store besparelser.

2. Implementering: Der blev installeret målere og netværk til dataopsamling samt oprettet en platform med alarmer, afvigelser, analyser og rapportering. Her er tale om 50 energimålere, som giver et detaljeret billede af Brøndby Stadions strøm-, vand- og varmeforbrug.

3. Monitorering: Bravida udførte kontinuerlig opfølgning på dataene med fokus på Brøndby Stadions forventninger vedrørende drift, analyser, optimeringer og effektiviseringer.

4. Analyse: Endelig synliggjorde Bravida optimeringspotentialet, kortlagde målrettede tiltag til driftsoptimering samt udførte og realiserede disse tiltag. Dette er en kontinuerlig proces i samarbejdet, hvor man flere gange om året vender nye projekter med Brøndby IF for yderligere driftsoptimeringer og energibesparelser.

Nøglen til succes har været et tæt samarbejde, hvor Bravida fungerer som en pålidelig og strategisk partner i opfyldelsen af Brøndby IF’s konkrete målsætninger inden for energi- og driftsoptimeringer.

”Vi har fået et overblik over, hvordan vores energi bruges, og samtlige energidata opsamles nu på timebasis. Det har bl.a. realiseret en energibesparelse på 14 % i 2022 – en besparelse der blev realiseret på 3 måneder og overskred dermed de forventede 5-7 % inden for 3 år. Her er det værd at bemærke, at de 14 % blev opnået alene på fejlrettelser i eksisterende anlæg og derfor ikke krævede større investeringer i nyt hardware. Ydermere har vi fået et effektivt værktøj til at teste andre lovede besparelser og en løsning, der understøtter de skrappe krav inden for ESG-rapportering”, siger Tom Larsen, stadionchef hos Brøndby IF.

Tom Larsen.jpeg

Tom Larsen, stadionchef hos Brøndby IF.