patienthotel på rigshospitalet

Omfattende installationer i nyt patienthotel

Opgaven

Det over 40 år gamle patienthotel på Rigshospitalet i København blev revet ned i forbindelse med en omfattende udvidelse af hospitalet. Til erstatning har Region Hovedstaden opført en ny seks etagers bygning med plads til et tidssvarende og handicapvenligt patienthotel i de tre nederste etager og med plads til dele af hospitalsadministrationen i de tre øverste. Bravida vandt for den samlede tekniske entreprise.

Løsningen

Bravida stod for alle tekniske installationer i den 8.000 kvadratmeter store bygning. Entreprisen omfattede el, VVS, ventilation, bygningsautomatik og elevatorer. Installationsarbejdet blev påbegyndt primo juni 2014, og bygningen stod efter planen klar i juli 2015. Bravida havde i snit 20 mand beskæftiget på projektet i denne periode.

Resultatet

Takket være Bravidas store ekspertise inden for sygehusbyggeri, blandt andet fra DNU i Aarhus og udvidelsen af Kolding Sygehus, blev den omfattende teknikentreprise gennemført som planlagt og til tiden. Udfordringer som begrænset plads midt i et stort og fungerende hospitalsområde blev løst ved et godt samarbejde med de øvrige fagentreprenører og bygherrens rådgivere. Den færdige bygning og patienthotellet er blevet godt modtaget af brugerne og rost i medierne.

Download case som PDF

Fakta:

Kunde:

Region Hovedstaden

Omfang:

8.000 m2 patienthotel med administrations- faciliteter

Installationer:

El, VVS, ventilation, bygningsautomatik og elevatorer

Bemanding:

Op til 25 mand

Periode: 

Juni 2014 - juli 2015