Aarhus Kommune - Energioptimering af varmeanlæg

Bedre indeklima og store besparelser på varmeforbruget er resultatet af en effektiv energioptimering, som Bravida har gennemført på varmeanlæggene på to skoler i Aarhus Kommune.

Som led i Aarhus Kommunes Aa+ program, der skal nedbringe de kommunale bygningers CO2 belastning markant, har Bravida optimeret varmeanlæggene på to ældre skoler herunder granskning og detektering, udskiftning af ventiler og følere samt effektiv indregulering af anlæggene.

Opgaven

I Aa+ programmet gennemfører Aarhus Kommune et omfattende energioptimeringsprogram af kommunens bygningsareal på cirka 1,3 mio. kvadratmeter. Det gælder bl.a. alle kommunens skoler, der inden 2020 skal gennemgås enkeltvis og have effektive løsninger, der nedbringer bygningens CO2 belastning markant. Bravida er bl.a. involveret på vvs-siden med energioptimering af to skoler fra henholdsvis 1981 og 1972.

Løsningen

Skolernes varmeanlæg trængte til nye radiatorventiler og følere. Men ved Bravidas granskning og detektering af anlæggene, viste det sig undervejs i projektet, at der var behov for udskiftninger af flere emner på anlæggene for at indregulering og udnyttelse af varmen var tilfredsstillende. Det største del af energibesparelserne er opnået ved at udskifte ventiler, men derudover var det nødvendigt at udskifte motorventiler og pumper. Bravidas VVS-tekniker har endvidere opmålt radiatorer og lokaler for at udføre en korrekt indregulering.

Resultatet

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Bravida i dette projekt, hvor vi har opnået de ønskede besparelser bl.a. ved effektiv energiledelse og benchmarking af data. Bravidas medarbejdere har være gode til være en del af projektet fra start til slut og har bl.a. formået at gennemføre en meget professionel indregulering af anlæggene.” Jakob Hovgaard Kaiser, Teamkoordinator Energiledelse, Aarhus kommune.

Download case som PDF