Innovativ CTS og ventilation – Politiskolen, Vejle

Med udgangspunkt i en tidligere sygeplejeskole etablerer Bygningsstyrelsen et nyt uddannelsescenter i Vejle på 20.000 kvadratmeter til Rigspolitiet. Bravida Danmark er med til at sikre optimalt indeklima for de kommende politielever.

Et nyt uddannelsescenter i Vejle skal fra december 2020 danne rammerne for uddannelse af politielever i Vestdanmark. Byggeprojektet tager udgangspunkt i en række eksisterende bygninger, og herudover opføres nybygninger på ca. 9.500 kvadratmeter. Med Hoffmann som hovedentreprenør står Bravida for installation af ventilation og intelligent bygningsautomation.

Opgaven

Den ny politiskole i Vejle realiseres med udgangspunkt i eksisterende bygninger, men der tilføjes nye bygningsafsnit på ca. 9.500 m², så skolens i alt 20.000 m² samlet set tegner en klar og enkel organisering, der tilgodeser krav til de funktionelle sammenhænge. Undervisningsfaciliteterne omfatter en række klasselokaler, træningsrum, auditorium og en idrætssal, opbygget om et stort samlende atrium der rummer kantine og opholdsarealer for skolens elever. Herudover rummer skolen personale- og administrationsafsnit samt værelser til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Bravida har vundet to tekniske entrepriser på projektet: ventilation og CTS styring af vvs, ventilation og køl.

Løsningen

Flere af opgaverne på den nye politiskole er usædvanlige. Alle Bravida medarbejdere på pladsen skal være sikkerhedsgodkendte. Blandingen af nye og gamle bygninger giver udfordringer bl.a. på grund af vanskelige adgangsforhold i forbindelse med installationen af de store ventilationskanaler i den gamle bygning.

Ventilationsentreprisen omfatter endvidere et stort ventilationsanlæg, der udelukkende tager sig af ventilation af en ny stor moderne skydebane inklusiv udluftning og støvsugning af krudtslam. I forbindelse med ventilationen af undervisningslokalerne er der etableret et særligt anlæg, der kan fjerne det pulver, man benytter til fingeraftryk. CTS entreprisen omfatter et komplet bygningsautomationssystem, der kan styre og indsamle data fra de tekniske installationer helt ned på rumniveau. Komforten i hvert enkelt lokale bliver herefter automatisk reguleret i forhold til udendørs forhold og efter ønskede setpunkter. Løsningen er med styring af mere end 160 zoner efter 27 forskellige principper, et af de mest avancerede CTS projekter i Danmark.

Resultatet

Med den nye politskole får de kommende elever meget moderne og avancerede undervisningsfaciliteter bl.a. med træningsrum, idrætssal, auditorier og en hel lille by, hvor de kommende elever kan træne urbane scenarier. Med ventilations- og CTS entrepriserne er Bravida med til at sikre et optimalt indeklima og et minimalt energiforbrug for de daglige brugere af faciliteterne.

Download casen som PDF