Bladt industries - Fra energisyn til konkrete besparelser

Bravida Danmark hjælper Bladt Industries med et omfattende energibesparelsesprojekt, som i første omgang omfatter optimering af belysning og ventilation samt etablering af energiovervågning.

Opgaven

Som leverandør af store og komplekse stålkonstruktioner til en række virksomheder inden for vedvarende energi, fx i vindemølleindustrien, arbejder Bladt Industries selv målrettet på at spare på energien til gavn for miljøet. Derfor gennemfører virksomheden et omfattende energioptimeringsprojekt i tæt samarbejde med Bravida Danmark. Udgangspunktet for projektet er det lovpligtige Energisyn. Efterfølgende har Bravida konkretiseret de mest attraktive optimeringsmuligheder, så Bladt Industries har et overblik til en strategisk prioritering og budgetlægning i de kommende år.

Løsningen

Bravida har beregnet et konkret besparelsespotentiale og rentabilitet ved de aktiviteter, som umiddelbart vil give de hurtigste resultater inkl. økonomien ved den efterfølgende drift og vedligehold. I første omgang har Bladt Industries i samarbejde med Bravida udvalgt tre aktivitetsområder, der kan nedbringe energiforbruget betragteligt; optimering af belysning og ventilation samt etablering af energiovervågning. Bravida har etableret en række pilotprojekter med performancetests, der skal dokumentere, at de beregnede besparelser inden for optimering af belysning og ventilation også kommer til at gælde i den virkelige verden. Endvidere har Bravida etableret monitering af standby forbruget med bi-målere til vurdering af adfærd og energiforbrug.

Resultatet

”De hidtil gennemførte mindre testprojekter med udskiftning af traditionelle armaturer til LED og nye ventilatorer i ventilationsanlæg har konkret vist besparelser på over 200.000 kWh/år og tilbagebetalingstider på under to år. Så potentialet er stort. Inden for belysning alene regner vi således med at spare 50 til 70% eller op til 1,9 mio. kroner om året. Og tilbagebetalingstiderne på de enkelte projekter er generelt mellem et og tre år. Lige så vigtigt er det, at udskiftning til LED belysning og mere effektive ventilatorer medvirker til et mere behageligt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.” COO Peter Rindebæk, Bladt Industries.

Download case som PDF

Fakta

 

Kunde:
Bladt Industries

Omfang:

  • Afdække besparelsespotentiale
  • Omsætte potentiale til konkrete
  • handlingsplaner
  • Sikre sammenhæng med den
  • daglige drift og vedligehold
  • Skabe overblik til strategisk
  • prioritering og budgettering

Download case om Bladts forsøg med udskiftning til LED belysning