Nye vandinstallationer i 667 lejligheder

VVS-entreprisen omfattede skift af lodrette vandrør på tværs af etager, fordelingsledere til tappesteder, vandmålere og armaturer samt tilhørende maler- og tømrerarbejde.

Opgaven

Gersagerparken i Greve er opført i 1972 og består af 667 lejemål i tre- og femetagers bygninger. På grund af talrige vandskader ønskede Boligselskabet af 1961 en gennemgribende udskiftning af vandinstallationerne i alle lejemål, som skulle være beboelige under renoveringen. VVS-entreprisen omfattede skift af lodrette vandrør på tværs af etager, fordelingsledere til tappesteder, vandmålere og armaturer samt tilhørende maler- og tømrerarbejde. 

Løsningen

Renoveringen blev gennemført etapevis en opgang ad gangen, hvor håndværkere og installatører arbejdede i turnusskift. Effektiv planlægning og dialog med beboerne betød, at Bravida havde samtidig adgang til alle lejemål i en opgang. På den måde tog renoveringen af en opgang maksimalt 10 arbejdsdage, og der blev udført arbejde på 15 til 30 lejemål om ugen. 

Resultatet

Hos Boligselskabet af 1961 er der stor tilfredshed med resultatet af renoveringen, og måden den forløb på. Det var et stort indgreb i beboernes hverdag med blotlagte vægge i bryggers, badeværelse og køkken. Beboerne var naturligvis skeptiske over at skulle have håndværkere i deres hjem, men bekymringerne blev gjort til skamme. Tilbagemeldingerne fra beboerne har været meget positive, og renoveringen er forløbet optimalt.

Download case som PDF

Fakta:

Kunde: 

Boligselskabet af 1961

Omfang: 

667 lejemål og 20 foreningsrum

Installationer:

Skift af lodrette vandrør, vandmålere, fordelings-ledere til tappesteder og armaturer

Bemanding:

Op til 16 mand

Periode:

2013-2014