Induflex A/S

Bravida Danmark har gennemført en række energibesparende projekter på Induflex A/S’ fabrik i Støvring ved Aalborg. Det har både resulteret i årlige besparelser på 272.200 kWh og et bedre arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere.

Plast og plastbearbejdningsvirksomheden Induflex har som led i strategien om at tiltrække flere større og internationale kunder ønsket at styrke den grønne profil med fokus på en mere miljøvenlig produktion. I samarbejde med Bravida Danmark har virksomheden derfor gennemført flere energioptimeringsprojekter, der har reduceret energiforbruget betydeligt og dermed sikret store økonomiske og miljømæssige besparelser med fordelagtige tilbagebetalingstider.

Opgaven

Plastvirksomheden Induflex i Støvring fungerer i stigende grad som underleverandører for store internationale virksomheder. I den forbindelse ønskede man at styrke profilen med en moderne og miljøvenlig produktion bl.a. med øget fokus på energioptimering af de tekniske installationer. Induflex henvendte sig derfor til Bravida Danmark og bad om rådgivning om og tilbud på projekter, der dels kunne bidrage til et reduceret energiforbrug og dels forbedre arbejdsmiljøet for fabrikkens medarbejdere.

Løsningen

Serviceleder Poul Bjerre Jensen fra Bravidas gasafdeling kommer jævnligt på Induflexs fabrik i Støvring, og sammen med Bravidas energikonsulenter præsenterede han tre forslag til projekter, der hurtigt kunne bidrage til væsentlige besparelser på varme- og elforbruget. Det drejede sig om en komplet energirenovering af ventilation og varmesystem ved udskiftning af en ældre gaskedel til en ny kondenserende kedel, konvertering af luftvarme fra to ældre ventilationsanlæg til strålevarme i produktionen samt etablering af et nyt ventilationsanlæg med krydsveksler på taget.

Resultatet

”Vi har opnået de ønskede besparelser ved vores investeringer, og tilbagebetalingstiderne er tilfredsstillende. Udskiftningen til kondenserende gaskedel er fx tjent hjem på kun 1,4 år. Ved udskiftningen af de to ældre ventilationsanlæg og overgang til strålevarme har vi udover besparelserne fået frigivet plads til en udvidelse af produktionen. Og ved at etablere et nyt ventilationsanlæg med krydsveksler på taget kan vi nu udnytte overskudsvarmen samtidig med, at vi har fået løst et stort problem med undertryk i produktionen. Så vi har også opnået store produktions- og arbejdsmiljømæssige fordele ved energioptimeringsprojekterne.” 
Direktør Rico Larsen, Induflex A/S.

Klik her for at downloade casen