Bedre indeklima og store årlige energibesparelser

Bravida har energioptimeret to ventilationsanlæg på Tulips fabrik i Svenstrup. Resultatet er bedre indeklima og store energibesparelser.

Download casen som PDF her

 

Opgaven

Tulip ønskede en tilpasning af ventilationen på fabrikken i Svenstrup i lokaliteter til vask og opbevaring af stativer - dels for at minimere vanddamp i lokalerne dels for at gennemføre en effektiv energirenovering af ventilationsanlæggene. Anlæggenes opgave er at fjerne fugt fra lokalerne, når der bliver vasket stativer med 60 °C varmt vand, og de efterfølgende bliver tørret. Sideløbende med dette projekt fik Bravida til opgave at gennemføre en energioptimering af et ventilationsanlæg i produktionen.

Løsningen

Efter en vurdering af de energimæssige forhold, målinger af de eksisterende anlæg og dialog om de fremtidige behov etablerede Bravida et nyt anlæg med krydsveksler, genvinding og forbedret behovsstyring i lokalerne til stativvask og -tørring. Anlægget har indblæsning i rummets sider og udsug i midten for at skabe bedre luft­cirkulation. Den overskydende luftmængde indblæses i lokalet, hvor stativerne bliver tørret. På den ønskede renovering af ventilationsanlægget i produktionen udskiftede Bravida samtidig eksisterende automation og ventilator.

Resultatet

Den stærkt forbedrede luftcirkulation har resulteret i den ønskede markante forbedring af arbejdsmiljøet i de to rum. De energimæssige besparelser er med en reduktion fra 458.000 kWh til 52.000 kWh markante og resulterer i en forventet årlig økonomisk besparelse på 204.000 kr. Takket være et energitilskud på 280.000 kr. er tilbagebetalingstiden kun cirka to år. Også renoveringen af anlægget i produktionen har givet de ønskede resultater blandt andet med årlige besparelser på næsten 1,4 mio. kWh.

 

Fakta:

Kunde:

Tulip Food Company

Omfang:

Energirenovering af ventilationsanlæg i vaskerum og produktion

Ydelser:

Energiberegninger, ansøgning om energitilskud, demontering, affaldshåndtering, levering og montering, sammenlægning, udskiftning af ventilatorer samt etablering af genvinding og forbedret behovsstyring

Bemanding:

4 mand

Periode:

Efterår 2016