Energinet - Offshore service på transformerstationer

Siden 2018 har Bravida stået for service og vedligehold af alle tekniske installationer på fire
transformerstationer i havvindemølleparkerne Kriegers Flak og Rødsand.

Opgaven

Energinet har til opgave at forbinde to af Danmarks største havvindmølleparker Kriegers Flak og Rødsand i Østersøen til det danske elnet og de danske stikkontakter. Det sker via nettilslutningsanlæg, som transporterer strømmen fra havmølleparkerne til højspændingsnettet på land. Anlæggene omfatter bl.a. to transformerstationer i hver havmøllepark, som opsamler strøm fra vindmøller og sætter den elektriske spænding op fra 33 kV til 220 kV. Siden 2018 har Bravida stået for service og vedligehold af alle tekniske installationer på de fire
transformerstationer.

Løsningen

Til opgaven har Bravida etableret en organisation på fem mand, der alle er specielt uddannede og certificerede til opgaverne offshore. Transporten til transformerplatformene sker via båd eller helikopter. Bravida kommer fast på den enkelte platform ca. 12 timer hver 14. dag til rundering, eftersyn og udbedring af eventuelle fejl. Endvidere omfatter samarbejdet en stand-by aftale, så Bravida kan rykke ud med det samme, hvis der er installationer, der kræver en hurtigt reparation eller udskiftning.

”Bravida står for service og vedligehold af alle tekniske installationer
lige fra service af brandanlæg til udskiftning af højspændingskabler.
Det er en usædvanlig opgave at arbejde offshore. Det kræver
lange arbejdsdage, stor fleksibilitet og ikke mindst en række
søfarts- og sikkerhedsspecifikke certifikater.”
- Peter Hjorth, Supervisor Bravida Elnet

Download casen som PDF