Energiselskabet OK

Udskiftning af slidte ventilatorer med moderne energibesparende EC-ventilatorer gav energiselskabet OK energibesparelser på 40 procent og en markant forbedring af indeklimaet.

Opgaven

Ved det årlige serviceeftersyn i OK’s administrationsbygning i Viby J fandt Bravidas servicetekniker et par ventilationsanlæg, der med fordel kunne renoveres. Bravidas målinger viste, at det var mest rentabelt kun at energirenovere to af anlæggene, der på grund af slidte ventilatorer brugte for meget energi i forhold til ydelsen.

Løsningen

Bravida foreslog en løsning med udskiftning af fire ventilatorer i to anlæg, hvilket var en langt hurtigere og billigere løsning end at udskifte begge anlæg. Desuden var tilbagebetalingstiden væsentligt kortere. De to anlæg blev energioptimeret med moderne, energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst.

Resultatet

Ved udskiftningen har OK opnået et markant bedre indeklima i de berørte lokaler samt en energibesparelse på 18.750 kWh. pr år svarende til 40 procent. Investeringen beløber sig til 83.000 kr., som blev nedbragt til 72.000 kr., da Bravida indhentede et energitilskud på 11.000 kr. Da OK betaler en meget lav pris pr. kWh, er tilbagebetalingstiden 4,8 år.

Download casen som PDF her

Fakta:

Kunde: 

OK

Omfang:

Udskiftning af fire AC-ventilatorer med fire EC-ventilatorer fra ebmpapst.

Ydelser:

  • Serviceeftersyn
  • Energiberegninger
  • Demontering af eksisterende ventilatorer
  • Levering og montering af nye ventilatorer
  • Indhentning af energitilskud

Periode: 

Forår 2016