Odder Kommune

Energitjek af 50 ejendomme giver stor besparelse

Odder Kommune har en vision om at blive CO2 neutral i 2030. Energioptimering kan bidrage til at nå dette mål.

Opgaven

Odder Kommune ønskede en analyse af kommunale bygninger som svømmehal, rådhus, skoler og andre institutioner for at finde energibesparelsesprojekter med tilbagebetalingstider på under ti år. Analysen skulle afdække, hvordan pengene i kommunens energibank til finansiering af energibesparende projekter kunne benyttes mest effektivt. For at få alle besparelser med blev det undervejs besluttet, at det også var hensigtsmæssigt at vurdere bygningernes vedligeholdelsestilstand og øvrige planer for ombygninger.

Løsningen

Bravidas analyse omfattede, ud over egne beregninger, en vurdering af eksisterende materialer ud fra fx energimærker samt samtaler med de daglige brugere af bygningerne. Resultaterne blev afleveret i en rapport med anbefalinger til rentable besparelsestiltag. De enkelte tiltag er indsat i et værktøj i form af et regneark, som kommunens medarbejdere selv kan arbejde videre med og bl.a. konsekvensberegne eventuelle ændringer og forudsætninger.

Resultatet

Odder Kommune har udarbejdet en prioriteringsliste for 2015 og 2016, der omfatter energioptimeringstiltag i 17 institutioner med tilbagebetalingstider på mellem to og otte år. Den forventede besparelse i 2016 alene er beregnet til over 600.000 kr. “Bravida har en fast energikonsulent tilknyttet. Hun har gennemgået- og kender alle vores ejendomme, og hende arbejder vi nu tæt sammen med. Det er en stor fordel,” siger Kristina Andersen, som er bygningskonstruktør i kommunens Teknik- og Miljøafdeling.