Udskiftning af overgangsstykker på Bankagerskolen

I Horsens Kommune er energieffektivitet og energibesparelser væsentlige elementer i Bravidas opgaver for kommunen. Et eksempel er Bankagerskolen, hvor ventilationsanlæggene
brugte for meget energi, hvorfor Bravida udskiftede overgangen fra ventilatorkamrene til rørsystemet med nye og større overgangsstykker.

Opgaven
Horsens Kommune har siden 2018 haft en serviceaftale med Bravida om service og tilhørende vedligehold af ventilationsanlæggene i ca. 100 bygninger i kommunen fx alle dagsinstitutioner og skoler. Som klimakommune er der konstant fokus på energioptimering i Horsens Kommune, og energieffektivitet og energibesparelser er derfor væsentlige elementer i Bravidas opgaver for kommunen. Et eksempel er Bankagerskolen, hvor ventilationsanlæggene brugte for meget energi på trods af installation af spareventilatorer selv efter at en anden teknisk installationsvirksomhed havde prøvet at løse problemet.

Løsningen
Efter at Bravidas serviceteknikere og energikonsulenter havde vurderet projektet, foreslog man at udskifte overgangen fra ventilatorkamrene til rørsystemet med nye og større
overgangsstykker. De eksisterende rørstykker var små, hvilket er tidstypisk for anlæg af den type. Det resulterede bl.a. i, at ventilationsanlæggene larmede på grund af for høje luftmængder. De opnåede resultater er markante med store energibesparelser og reduceret støj med en kort tilbagebetalingstid.

Resultatet
"Ved at udskifte overgangsstykkerne på ventilationsanlæggene i
Bankagerskolen har Bravida leveret de lovede resultater med gennemsnitlige energibesparelser på 24 procent og en markant reduktion af støj fra anlæg og kanalsystem. Tilbagebetalingstiden på projektet er kun tre år."
Henri Verner Nielsen, Installations- og Energikonsulent Horsens Kommune

Klik her for at downloade casen