Udskiftning af ventilatorer giver store energibesparelser

Bravida Danmark har udskiftet ældre ventilatorer med moderne energibesparende ventilatorer for Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) på Aarhus Universitet.

Energirenovering af ældre ventilationsanlæg tjener sig hurtigt hjem. Således har en udskiftning af tre ventilatorer i to anlæg i en undervisningsbygning på Aarhus Universitet resulteret i en årlig besparelse på 24.500 kWh med en tilbagebetalingstid på kun godt tre år. Udskiftningen er gennemført af Bravida Danmark efter grundige beregninger af de faktisk målte værdier fra anlægget.

Opgaven

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) administrerer en ejendomsportefølje på godt 115.000 kvadratmeter erhvervslejemål og udlejer bl.a. til

Aarhus Universitet i Nobelparken. FEAS arbejder målrettet på at nedbringe energiforbruget bl.a. ved energioptimering af de tekniske installationer. Da der oftest er god økonomi i at udskifte ældre ventilatorer med nye energibesparende ventilatorer, fik Bravida til opgave at undersøge to anlæg i en af de bygninger, der benyttes af Aarhus Universitet.

Løsningen

Bravida samarbejder i forvejen med FEAS med serviceopgaver og har samtidig stor erfaring med at udskifte ventilatorer med markante energibesparelser som resultat. Bravida gennemførte indledningsvis beregninger og målinger på ventilationsanlæggene i bygningen, der bruges til undervisning og derfor har høje luftmængder og høj brugstid. Med udgangspunkt i de faktisk målte værdier på anlæggene udvalgte man spareventilatorer, der passer præcist til anlæggene og udregnede den konkrete tilbagebetalingstid til 3,25 år. Af hensyn til vægt og økonomi valgte man at installere to mindre ventilatorer i stedet for én stor i det ene anlæg. Samtidig med udskiftningen af ventilatorerne eftermonterede Bravida nye lister i lågerne for at reducere støj.

Resultatet

”Vi er meget tilfredse med gennemførslen af projektet, tilbagebetalingstiden og den opnåede besparelse på 24.500 kWh. Bravida havde sammensat et team, der var meget bevidst om målsætningen for opgaven. Udover besparelsen har det opfyldt mine krav til kvalitet i udførelsen herunder overholdelse af tidsplanen samt den ønskede driftssikkerhed i installationen. Bravida har endvidere håndteret ansøgning af et energitilskud på 7.370 kr. Projektet har været så godt, at vi regner med, at Bravida skal udskifte ventilatorer på anlæg i andre af vores bygninger i Nobelparken.” Rasmus Walter Jensen, Bygningsingeniør Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S. 

Fakta

Bygherre: Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS)

Omfang: Udskiftning af ventilatorer

Ydelser: Serviceeftersyn, Energiberegninger, Demontering af eksisterende ventilatorer, Levering og montering af nye ventilatorer, Indhentning af energitilskud

Periode: 2018

Download casen som PDF