Sund & Bælt - Storebæltsbroen

Som led i en vunden rammeaftale har Bravida Danmark ansvar for drift og vedligehold af alle mekaniske og elektriske anlæg på Storebæltsbroen.

Opgaven

Som led i en vunden rammeaftale har Bravida Danmark ansvar for drift og vedligehold af alle mekaniske og elektriske anlæg på Storebæltsbroen. Det er en meget kompleks opgave med et utal af forskellige installationer, som et team på godt 25 medarbejdere fra Bravida dagligt vedligeholder, udvikler og moderniserer på Danmarks højeste og dybeste arbejdsplads.

Løsningen

Kontrakten omfatter alle former for både vej- og banetekniske installationer i tunnel og på broerne til forbindelsens godt 22 km. motorvej og 25 km. jernbaneanlæg. Bravida har samlet et erfarent team på godt 25 mand til at løse de mange forskellige opgaver på forbindelsen. Alle Bravidas medarbejdere har gennemgået en grundig undervisning i de mange forskellige installationer samt en række sikkerhedskurser for at kunne færdes sikkert og samtidig overholde alle rutiner og regler på den komplekse arbejdsplads.

Klik her for at downloade casen i PDF

El-installationer

 • Føringsveje
 • Kraftinstallationer
 • Svagstrømsanlæg (< 50 V)
 • Jording og lynbeskyttelse
 • Lysinstallationer
 • Elforsyning til øvrige installationer
 • Vejafmærkning (22 km. motorvej)
 • Søfartsafmærkning
 • Luftfartsafmærkning

Mekaniske installationer

 • Trykluftanlæg
 • Affugtningsanlæg
 • Ventilationsanlæg (indendørs i kontorer og i
  tunnel)
 • Varmeanlæg (gasfyrsinstallation)
 • Køleanlæg (komfort og teknisk køl)
 • Afvandingsanlæg
 • Brandpumpeanlæg
 • Gassensorer
 • Øvrige anlæg