Hotel Vejlefjord - Store energibesparelser med effektiv varmepumpeløsning

Hotel Vejlefjord opnår økonomiske besparelser på over 4 mio. kroner, og sparer miljøet for udledning af over 2.000 tons C02 i de kommende ti år, ved investering i hybrid varmepumpeløsning.

Ved at supplere et eksisterende gasanlæg med en luft/vand-varmepumpe kan man opnå store økonomiske og miljømæssige besparelser. Det viser et energioptimeringsprojekt, som Bravida Danmark har gennemført på Hotel Vejlefjord med en forventet reduktion af energiforbruget på over 1,2 mio. kWh/år, og en tilbagebetalingstid på kun godt to år.

Opgaven

Det tidligere tuberkulosesanatorium Vejlefjord, er i dag omdannet til et moderne 4 stjernet hotel med 116 værelser og en ca. 2.000 m2 stor spa- og kurafdeling. Specielt wellness-delen har et stort energiforbrug til at opvarme de mange vand-bassiner, saunaer og dampbade, der er i drift hele året rundt. Derfor ønskede hotellet som led i en grøn omstilling at finde en rentabel energioptimeringsløsning, der kunne nedsætte energiforbruget markant, uden at det gik ud over komforten.

Løsningen

Bravida blev indbudt til at komme med nogle løsningsforslag. Efter en indledende energianalyse og kortlægning af hotellets energiforbrug, regnede Bravida på flere løsninger bl.a. solvarme og jordvarme. Men det viste sig, at en løsning med en hybrid luft-til-vand varmepumpe, som supplement til hotellets gasanlæg, var mest effektiv. Valget faldt på en danskproduceret varmepumpe fra DVI på 200 kW, bygget op af fem kaskadesammenkoblede 40 kW-moduler med hvert sit tempe-ratursæt. Denne løsning giver en høj virkningsgrad på anlægget, idet hver af de fem moduler hæver temperaturen successivt i intervaller på 5 til 8 grader, frem for at hele varmepumpen skal hæve temperaturen på én gang.

Resultatet

Løsningen giver hotellet markante besparelser både økonomisk og miljømæssigt. Med en investering på ca. 950.000 kr. efter energitilskud sparer hotellet årligt 420.000 kr. og reducerer C02 udledningen med over 200 tons om året.

”Vi er meget tilfredse med løsningen og samarbejdet med Bravida. Vi har fået en professionel energirådgivning og en samarbejdspartner, der har kompetencer til energianalyser og beregninger in-house i modsætning til flere af de konkurrerende virksomheder, vi fik tilbud fra. Installationsarbejdet blev gennemført så fleksibelt, at det generede hotellets daglige drift minimalt. Så det har været en tryg procesfra start til slut.” Niels Lauritsen, Teknisk chef, Hotel Vejlefjord.

Download casen som PDF