Solrød Fjernvarme - Udbygning af fjernvarmenettet

Solrød Fjernvarme er i gang med en omfattende udbygning med grøn fjernvarme i Havdrup, hvor Bravida Fjernvarme udfører anlæg og rørarbejder.

Opgaven

I over 50 år har Solrød Fjernvarme leveret varme til 5.000 brugere - hovedsagligt leveret gennem VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab).Solrød Fjernvarme arbejder med løsninger, som skal bidrage til en grønnere fjernvarme og benytter blandt andet et solfangeranlæg i Havdrup, der leverer 100% fossilfri varme til forbrugerne, samt et Biofyr i Gl. Havdrup, der – ved hjælp af halm fra lokale landmænd - leverer varme til ca. 100 aftagere. Solrød_DSC3132.jpg Fjernvarme er i gang med en omfattende udbygning med grøn fjernvarme i Havdrup, hvor Bravida Fjernvarme udfører anlæg og rørarbejder, og Bravidas afdeling i Rødovre står for konverteringer i boligerne.

Løsningen

Til opgaven har Bravida ca. 15 mand tilknyttet udbygningen, som vil pågå over de næste 5 år. Arbejdet har til formål at nedbringe udledningen af CO2 samt udvinde energi af bl.a. sol og biomasse. Udbygningen af fjernvarmenettet bliver udført fra Havdrup til Solrød Biogas. Det drejer sig om ca. 10 kilometer forsyningsledning plus tilhørende fordeling/stikledninger til alle de forbrugere, der bliver konverteret fra deres nuværende forsyning til fjernvarme. Energiforsyningen kommer på nuværende tidspunkt fra solfanger og biogasmotor i Havdrup. Der er på nuværende tidspunkt tilsluttet ca. 100 nye kunder og mange flere følger. Solrød Fjernvarme og Bravida har haft et langvarigt samarbejde, som betyder, at denne type projekter kan udføres uden de store komplikationer på trods af kompleksiteten i opgaven. Ved fælles hjælp fra bygherre, rådgiver og entreprenør kan tingene lykkes til alles tilfredshed.

”Solrød Fjernvarmes samarbejde med Bravida bærer præg af effektivitet og kvalitet, og fremfor alt så har vi en meget nem og ubesværet kommunikation. Det er en stor fordel for Solrød Fjernvarme, at Bravida har kompetencer til at løse opgaven med at udbygge fjernvarmenettet.” Kaj Holm Rasmussen, Driftschef Solrød fjernvarme.

Download casen som PDF