Aalborg Kommune - Bæredygtighedscertificering

Bravida Danmark har stået for el-, VVS- og ventilationsentrepriserne på børneinstitutionen Karolinelund i Aalborg, der er har opnået den højeste certificering for bæredygtighed, DGNB platin.

DGNB er en frivillig certificering af bygningers bæredygtighed, som er blevet den mest benyttede i Danmark, hvor stadig flere offentlige og private bygherrer ønsker bæredygtigt byggeri. De tekniske installationer spiller en væsentligt rolle i arbejdet med bæredygtighedscertificering bl.a. med hensyn til afgørende parametre som energiforbrug, drift og indeklima. Bravida Danmark kan tilbyde erfaring med både projektering og installationsarbejde gennemført efter DGNB ordningens guidelines bl.a. fra omfattende installationsentrepriser på Danmarks mest bæredygtige børnehave, Karolinelund i Aalborg.

Opgaven

Bygherren ønskede at opføre en bæredygtig institution med den højeste DGNB vurdering, platin. Den skulle have et ultralavt energiforbrug, opføres i konstruktioner og facader af træ og samtidig leve op til en række krav i forhold til indeklima, miljøvenlige materialer, tryghed, affaldshåndtering og rengøringsvenlighed.

Løsningen

Installationsentrepriserne var funktionsudbud, og Bravida var derfor involveret fra starten. Bravida har stået for sparring til DGNB matrice, projektering af installationerne og det efterfølgende installationsarbejde. Arbejdet er gennemført efter DGNB ordningens matrix, der sætter rammerne for at tage de bæredygtige beslutninger bl.a. med guidelines for installationsarbejdet, valg af materialer med krav til livscyklus, genbrug og ikke mindst efterfølgende drift og vedligehold. For montørerne er det typisk affaldshåndtering og valg af materialer, der viser, at de arbejder på et certificeringsprojekt. Ud over de rent miljømæssige vurderinger omfatter certificeringen også økonomi og forholdene for bygningens brugere. Bæredygtigheden betyder bl.a. at Bravidas installationer er så fleksible, at de let kan ændres, hvis bygningen skal anvendes til nye brugere eller formål.

Resultatet

DGNB har som planlægningsværktøj givet et overblik over de bæredygtige løsninger og deres sammenhænge fra planlægning over drift til nedrivning. Ordningen har været med til skabe et fælles sprog på tværs af alle fag og niveauer med store krav til en konstant kvalitetssikring og et tæt samarbejde mellem alle parter i en byggesag. Bygherren har selv beskrevet Karolinelund som et flagskib inden for grøn dansk institutionsbyggeri, der er opført så klimavenligt som overhovedet muligt i dialog med brugerne og med afsæt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual.

Klik her for at downloade casen