Digitalt brandmandspanel

Bedre overblik og større sikkerhed med digitalt brandmandspanel.

Opgaven

Modekoncernen Bestsellers nye kontordomicil i Aarhus er fyldt med nye og innovative løsninger. Det gælder også brandsikkerheden, hvor bygherrens tekniske rådgiver COWI Fire Danmark blandt andet ønskede en innovativ løsning for brandvæsenet til at yde en hurtig og målrettet indsats i tilfælde af brand. Som led i en omfattende el-entreprise har Bravida Fire & Security derfor installeret et af de første digitale brandmandspaneler i Danmark. 

Løsningen

Det digitale panel er placeret centralt og let tilgængeligt i et lille kælderrum ved brandcentralen og består i princippet kun af to computerskærme med touchscreen. Det fylder markant mindre end traditionelle brandmandspaneler og kan give flere præcise og nyttige informationer i forhold til brandvæsenets indsats. Den kommunikerer direkte med ABA-centralen via netværket, og er takket være en touchscreen meget brugervenlig for indsatslederen. Endvidere er løsningen meget lettere at opdatere i forbindelse med eventuelle bygnings- eller funktionsændringer.

Resultatet

Aarhus Brandvæsen har godkendt Bestsellers digitale brandmandspanel, og er generelt begejstret for panelets mange muligheder og store brugervenlighed. Indledningsvis var de lidt skeptiske med hensyn til sikkerheden i forhold til de traditionelle løsninger. De blev dog overbevist, da Bravida Fire & Security kunne dokumentere, at den digitale løsning kan fortsætte med at fungere, selv om en af centralerne i netværket eller selve hovedcentralen stopper som følge af en brand. Så også på det område er den digitale løsning bedre end de traditionelle.

Download hele casen her

Fakta

Kunde:

Bestseller

Rådgiver:

COWI Fire Danmark

Installationer: 

Digitalt brandmandspanel

Periode:

Foråret 2015