Nye roterende vekslere reducerer energiforbruget med 96%

Bravida Danmark har hjulpet Mekoprint i Støvring med en effektiv energioptimering, som har reduceret energiforbruget på en af virksomhedens trykmaskiner med 96 procent.

Der er store besparelser at hente både økonomisk og miljømæssigt ved at genvinde overskudsvarme i produktionen. Det viser en energioptimering som Bravida Danmark har gennemført på en trykmaskine hos Mekoprint Graphic Electronics i Støvring. Etablering af nye roterende vekslere, der genanvender varmen fra produktionen, har reduceret energiforbruget fra 300.000 kWh/år til 11.000 kWh/år med en tilbagebetalingstid på under 1,5 år.

Opgaven

Mekoprint Graphic Electronics i Støvring udvikler og producerer bl.a. tryk på fleksible folier til medicinalindustrien. Produktionen gennemføres på en trykmaskine, som havde et stort energiforbrug til opvarmning af ovnen, der tørrer trykket. Den ca. 160 grader varme luft blev ledt direkte ud i det fri. Da virksomheden arbejder målrettet på at mindske miljøbelastningen, havde Mekoprint derfor brug for en løsning, der kunne reducere energiforbruget markant.

Løsningen

Mekoprint har i forvejen et tæt samarbejde på installations- og servicesiden med Bravida, der har en medarbejder Kai Erik Larsen Levisen som fast tilknyttet montør på fabrikken i Støvring. Bravida fik til opgave at beregne, designe og etablere en løsning, der kan genanvende varmen fra ovnen. Bravida foreslog en løsning med roterende vekslere på maskinen, som nu kun skal opvarmes fra 85 grader til 145 grader mod en opstartstemperatur på 20 grader.

Resultatet

”Vi er meget tilfredse med løsningen, der ikke kun lever op til vores ønsker om markante energibesparelser men også matcher vores krav til design. Genanvendelse af overskudsvarmen og den dermed højere starttemperatur betyder, at vi årligt kan reducere energiforbruget fra 300.000 kWh og helt ned til 11.000 kWh. Det giver en årlig økonomisk besparelse på 190.000 kr. Med Bravidas hjælp har vi endvidere fået et energitilskud på 90.000 kr., og tilbagebetalingstiden kommer dermed ned på under 1,5 år. Den bedre udnyttelse af varmen har samtidig den fordel, at opstartstiden på maskinen reduceres, så vi kan komme hurtigere i gang med produktionen om morgenen.” Charlotte Mulbjerg, Team Leader Production Flexible Foils, Mekoprint. 

Download casen her