Sund & Bælt - Vedligehold af alle tekniske installationer i tunnelen under Storebælt

Som led i en omfattende rammeaftale om drift og vedligehold af alle tekniske installationer på Storebælt-forbindelsen har Bravida også ansvaret for det forebyggende og afhjælpende vedligehold af installationerne i den otte kilometer lange og op til 75 meter dybe togtunnel under Storebælt. Det stiller særlige krav til fleksibilitet, planlægning, logistik og natarbejde, så togdriften bliver generet som lidt som muligt.

Opgaven

Bravidas faste kontrakt i tunnelen under Storebælt omfatter forebyggende arbejde på alle mekaniske og elektriske anlæg inklusiv installationerne i tunnelen. De drejer sig bl.a. om alle de tekniske komponenter til forsyning‚ styring og overvågning, der er placeret i de 31 tværtunneler. I selve tunnelen omfatter arbejdet bl.a. strømforsynings- og transmissionskabler, pumpesumpe, brandvandsystemet med 16 kilometer brandvandsrør og slangetilslutninger for hver 125 meter samt ventilationsanlægget med 160 stk. tovejs jetventilatorer.

I forlængelse af de forbyggende opgaver står Bravida også for særlige projekter og afhjælpende vedligehold herunder energioptimering, udskiftning af nedslidte anlæg og hurtig udrykning ved nedbrud.

Løsningen

Til at løse den komplicerede opgave har Bravida etableret en infrastruktur afdeling på Storebælt på godt 30 mand, som udelukkende tager sig af opgaverne på Storebælt-forbindelsen. Endvidere trækker afdelingen på særlige kompetencer fra andre afdelinger i Bravida Danmark fx til produktion af rør og tavler. Medarbejderne er nøje udvalgt til arbejdet, der stiller store krav fleksibilitet, sikkerhed, samarbejde på tværs af faglige skel og lyst til at arbejde om natten. Alt arbejde i tunnelen gennemføres om natten efter en fast plan på faste datoer i tæt samarbejde med Sund & Bælt, BDK og DSB.

Som led i kontrakten har Bravida etableret en vagtordning, så man kan rykke ud 24/7 ved nedbrud, uheld mv. Bravida vandt kontrakten første gang i 2016 og fik den forlænget i yderligere to år.

Download hele casen.