Grenaa Apotek fik store energibesparelser

En larmende ventilator bragte Grenaa Apotek i kontakt med Bravida, som identificerede store energibesparelser.

Opgaven

I forbindelse med reparation af apotekets ventilationssystem blev det aftalt, at Bravida skulle lave et Energioverblik over apotekets tekniske installationer. På den måde kunne man finde alle de installationer, der kunne energioptimeres. Staten giver tilskud til energioptimerende tiltag. Disse tilskud hjælper Bravida med at indhente. 

Løsningen

Energirapporten, som Bravida udfærdigede viste, at Grenaa Apotek kunne sænke CO2 udslippet med ca. 11 tons om året. Det skulle ske ved at optimere eller udskifte energi- og vandslugende installationer. Her fandt Bravidas gennemgang frem til, at der var optimeringsmuligheder på apotekets ventilationsanlæg, termostater, pumper og toiletter. 

Resultatet

De første målinger viser, at energiforbruget er sænket med omkring 1.500 kWh pr. måned. Den samlede investering blev på omkring 170.000 kr. Bravida indhentede energitilskud fra staten på godt 8 % af investeringen, som blev trukket fra investeringen. Dermed bliver tilbagebetalingstiden godt 5 år. Den årlige besparelse på energiregningen beløber sig på nuværende tidspunkt til små 30.000 kr.

Download casen som PDF

Fakta

Kunde:

Grenaa Apotek

Omfang:

Energioptimering af ventilation, termostater, pumper og toiletter

Energibesparelse:

1.500 kWh pr. måned

Tilbagebetaingstid:

Godt 5 år